1. Početna
  2. Civilno društvo
  3. Socijalne zadruge kreiraju 44,5% poslova u sektoru zdravlja i socijalne zaštite u Italiji

Socijalne zadruge kreiraju 44,5% poslova u sektoru zdravlja i socijalne zaštite u Italiji

Prema Evropskom istraživačkom institutu za zadruge i socijalna preduzeća (EURICSE), socijalne zadruge koje deluju u sektoru zdravlja i socijalne zaštite predstavljaju 44,5% od ukupnih poslova formiranih u ovom sektoru u Italiji.

Između 2008. i 2013. godine, porast poslova u zadrugama se u celini može pripisati zdravstvenim i ostalim uslugama koje su razvile u oblasti socijalne zaštite: one su uradile više od smanjenja nezaposlenosti u industriji i naročito izgradnji. Broj socijalnih zadruga se duplo povećao u periodu između 2001. i 2011. godine (sa 159.144 na 365.006).

“Treći izveštaj o zadrugama”, koji je nedavno objavio EURICSE, ukazuje na to da je trend socijalnih zadruga tokom kriza bitan pokazatelj njihove održivosti. Mnogo ljudi je tokom godina vodilo raspravu o tome kako razvoj socijalnih zadruga nije formiran na unutrašnjim karakteristikama poslovnog modela – koji kombinuje inovativni način preduzetništva i društvenu svrhu – već na politikama koje podrazumevaju naručivanje usluga od strane vlade u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite.

Ukoliko bi ovo bio slučaj, ovaj razvoj bi se smanjio, posebno uzimajući u obzir smanjenje državnog budžeta. Nasuprot očekivanjima, dokazi sadržani u Izveštaju pokazuju ne samo da se ova kriza nije dogodila, već da se dogodilo bas suprotno.

 Pored impresivnog rasta u socijalnim zadrugama, masa zaposlenih je visoka u čitavom uslužnom sektoru: u transportnom sektoru oni predstavljaju 19,7%, u ostalim sektorima 11,6%. Takođe, uslužni sektor je taj u kome zadruge pokazuju veći indirektan uticaj u odnosu na druge kompanije (npr. potražnja dobara i usluga od strane zadruga prema preduzećima koja nisu deo zadružnog sektora: sektor zadruge “aktivira” 5% ukupnog BDP-a između sektora).

U oblasti poslovanih transfera zaposlenima, 252 restrukturiranja su bila u Italiji od osamdesetih godina prošlog veka (više od 80% u industriji, uslužnom i građevinskom sektoru). Većina njih bila u malim i srednjim preduzećima.

Njihova stopa opstanka je bila velika i mnoga od njih su uspela, ne samo da opstanu, već da poboljšaju svoju aktivnost i uvećaju poslove. Između zadruga rođenih na prelasku iz 80. u 90. godina, 36% njih je još uvek aktivno. Bile su podržane adekvatnom politikom (posebno sa Marcora Law) i specifičnim instrumentima koje su formirale federacije zadruga.

Brojke i poslovanje zadruga u Italiji 

Na kraju 2013. godine bilo je 70000 zadruga koje obezbeđuju 1,257.213 poslova. Naime 9,5% od ukupnog broja poslova bio je u privatnim nepoljoprivrednim preduzećima. Dalje, 76,8% poslova bili su stabilni poslovi (ugovori na neodređeno) i 51% od ovih zaposlenih su bile žene.

Ta preduzeća su pokazala veliku otpornost u vreme krize. Od 2008. do 2013. godine, zaposlenost u zadrugama je porasla za 6.8% naspram 5% u nezadružnim privatnim preduzećima. Ova stopa rasta je posebno velika za ugovore na neodređeno i poslove koje su obavljale ženske.

Dobar učinak zadruga nije rezultat fiskalnih pogodnosti prema zadrugama u Italiji: naprotiv, fiskalni pritisak je značajno veći za zadruge u poređenju sa drugim preduzećima (u 2013. godini 7,7% je bio veći u poređenju sa 6.8% prema drugim tipovima preduzeća), uglavnom zbog većeg pritiska socijalnih naknada na prihod na rad. Između 2007. i 2013. godine fiskalni doprinos zadruga je porastao dok je kod društava sa ograničenom odgovornošću opao.

Izvor: Evropski pokret u Srbiji

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…