Savet za štampu: Smernice za onlajn novinare

novinarka

Beograd, 08. oktobar 2016. (Savet za štampu) – Savet za štampu, samoregulatorno telo koje okuplja izdavače, vlasnike štampanih i onlajn medija i novinskih agencija, objavilo je smernice za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju.

U saopštenju se objašnjava da je Kodeks novinara Srbije podjednako primenjiv na sve medije, bez obzira na način njihovog plasiranja, ali da Savet smatra da je neophodno dati odgovarajuće tumačenje i smernice radi uspešne i pravilne primene profesionalnih standarda i u onlajn okruženju.

Smernice su podeljene na deset poglavlja koja prate strukturu Kodeksa novinara Srbije, a primenjivaće se “na medije i kanale komunikacije u odnosu na koje Savet za štampu u skladu sa svojim Statutom ima nadležnost, ali i na druge subjekte koji se bave novinarstvom u najširem smislu a koji su spremni da prihvate nadležnost Saveta za štampu”.

Prvo poglavlje je “Istinitost izveštavanja” i u njemu se ističe da se informacije moraju plasirati u skladu sa pravilima novinarske profesije, uz puno poštovanje prava građana da budu istinito, potpuno i blagovremeno informisani o pitanjima od javnog značaja.

Nije dozvoljeno objavljivanje izmišljene komunikacije, kao ni izmena (i potonje objavljivanje) komunikacije koja je takva da promeni njeno izvorno značenje, kontekst, smisao i prikaz (na primer: tendenciozno skraćivanje tekstova, kropovanje fotografija, montaža video zapisa, navodi se u smernicama.

Slede poglavlja “Nezavisnost od pritiska”, “Sprečavanje korupcije i sukoba interesa”, “Odgovornost novinara” i “Novinarska pažnja”.

Posebnim poglavljem je uređeno i pitanje odnosa prema izvorima informisanja, ali i poštovanje privatnosti i autorstva.

Privatni podaci i zapisi, uključujući tu i privatne fotografije, video i druge zapise koje je privatna osoba objavila putem društvenih mreža ili drugih platformi moguće je objavljivati samo uz prethodnu saglasnost te osobe, osim u slučajevima kada interes javnosti preteže nad pravom na privatnost, i to u meri u kojoj je to neophodno da se ostvari svrha izveštavanja, navodi Savet za štampu.

Završeno poglavlje u smernicama je posvećeno zaštiti novinara i u tom delu se precizira da za njega potpuno važe standardi koji su dati u Kodeksu novinara Srbije.

 

 

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…