Savet Evrope: Romima u pandemiji prete i zaraza i diskriminacija

Romska učenica

Strazbur, 08. april 2020. – Savet Evrope pozvao je vlade da unaprede uslove života velikog broja siromašnih i marginalizovanih pripadnika romske zajednice u Evropi i da pojačaju mere u borbi protiv diskriminacije sa kojom se Romi suočavaju.

U saopštenju povodom Međunarodnog dana Roma, 8. aprila, Savet Evrope je naglasio da bi njegov apel posebno trebalo da odjekne ove godine, pošto Romi koji širom Evrope žive u nehigijenskim, neformalnim naseljima spadaju među zajednice koje su posebno ranjive na zarazu korona virusom.

U mnogim delovim Evrope Romima i dalje nedostaju čista voda i sanitarni uređaji. To veoma otežava sprovođenje ključnih higijenskih mera kao što je redovno pranje ruku. Isto tako je u prenaseljenim prostorijama veoma teško efikasno obezbediti mere socijalnog distanciranja i izolacije, ocenio je Savet Evrope.

Navodeći da su vlade pojedinih zemalja, kao na primer Slovačke, zatražile od lokalnih organa vlasti da romskim naseljima omoguće neograničen pristup vodi, u saopštenju Komesara za ljudska prava Saveta Evrope Dunje Mijatović naglašeno je da takve mere moraju biti sprovedene hitno, i to kako od lokalnih, tako i od regionalnih vlasti, u svim delovima Evrope u kojima Romima nedostaje pristup vodi i osnovnim sanitarijama.

Savet Evrope je upozorio da je dodatni razlog za zabrinutost i zvdravstvena nega osoba koje žive u neformalnim, odvojenim naseljima, koja i dalje može biti problem, posebno za mnoge Rome koji i dalje nemaju lične isprave ili one koji nisu zdravstveno osigurani.

Problem za brojne Rome u sadašnjoj pandemijskoj krizi predstavlja i gubitak svakodnevnog prihoda i ograničen pristup socijalnim beneficijama, što je često dodatno otežano merama karantina.

Moguća posledica je da se ljudi suočavaju sa ozbiljnim poteškoćama u podmirivanju i najosnovnijih potreba, uključujući i ishranu. Sa zatvaranjem škola u kojima deca iz siromašnih porodica često dobijaju jedini primereni, hranljivi obrok, problem postaje još znatno ozbiljniji, upozorava se u saopštenju.

Savet Erope ukazuje i da Romi nomadi, čergari, kojima inače već dugo u nekoliko zapadnovropskih zemalja nedostaju lokacije na kojima mogu da se zaustave, takođe u vreme karantina i izolacije mogu da se suoče sa komplikovanom situacijom.

U saopštenju se navodi podatak da putujući Romi na nekoliko lokacija u Francuskoj, na mestima na kojima se inače zaustavljaju, nisu mogli da priključe vodu i struju pošto su vlasnici parcela morali da odu zbog mera izolacije.

Komesarka za ljudska prava Dunja Mijatović je navela i da je upoznata sa slučajevima da su Romi u svetlu krize u nekim delovima Evrope pretvarani u žrtvene jarce i bili meta govora mržnje.

Kao primer je navela Bugarsku, gde su pojedini političari i mediji Rome proglasili za zdravstvenu pretnju i zatražili da se protiv njih sprovedu posebne mere. Lokalne vlasti u toj zemlji su oko pojedinih romskih naselja uspostavile kontrolne punktove kako bi sproveli mere karantina, a u jednom slučaju je oko romskog naselja podignuta i ograda.

Savet Evrope je upozorio da u postojećim okolnostima mere koje obezbeđuju pridržavanje pravila izolacije mogu biti opravdane, ali da se one ne mogu selektivno primenjivati protiv ljudi na osnovu njihove etničke pripadnosti.

U saopštenju je vladama upućen poziv da implementiraju krizne planove koji će Romima omogućiti podjednak nivo informisanosti kao i svima ostalima i pre svega pun pristup osnovnim sanitarnim pogodnostima, u prvom redu čistoj vodi, kako bi bili u stanju da se nose sa pandemijom.

Takođe je ocenjeno da nevladine organizacije, aktivisti, zdravstveni radnici i lideri zajednica, koji su angažovani na obaveštavanju, praćenju situacije i ispunjavanju osnovnih potreba zajednice, ne smeju biti ostavljeni da se sami sučavaju sa ovom situacijom, već treba da dobiju sredstva i podršku od vlasti.

U postojećoj situaciji, nema mesta za govor mržnje i diskriminatorne mere, pošto one samo produbljuju strahove i podele u društvu, a za prevazilaženje pandemije potrebni su jedinstvo i solidarnost, zaključuje se u saopštenju Saveta Evrope, prenosi Euractiv.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…