Šabić: Zavod za veštačenje treba da dostavi informacije

Beograd, 19. avgust 2016.( poverenik.rs) – Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pozvao je danas Gradski zavod za veštačenje u Beogradu, pod pretnjom novčanog kažnjavanja, da dnevnom listu "Danas" dostavi informacije o sudskim predmetima u kojima je veštačenje bilo povereno veštaku M.L.

Povodom sumnji iznetih i u sudskim postupcima i u javnosti u stručnost i formalne kvalifikacije tog veštaka za koje bi, navodi, trebalo da se zainteresuju i nadležni organi, Poverenik je saopštio da je po žalbi tražioca informacija doneo rešenje kojim je Gradskom zavodu naložio da listu "Danas" da te informacije.

Poverenik Rodoljub Šabić dodaje da Zavod nije postupio po njegovom rešenju, nego je samo neformalno obavestio tražioca informacija da neće dobiti tražene podatke, jer je Zavod, o čemu je navodno obavestio Poverenika, podneo protiv Poverenikovog rešenja tužbu Upravnom sudu, zbog čega će morati da se čeka na odluku suda.

"Nije istina da je Zavod o podnošenju tužbe obavestio Poverenika. Ali, bitnije je to da je tužba Zavoda zapravo samo akt odugovlačenja izvršenja obaveze, jer će izvesno biti odbačena kao nedopuštena. Zavod nije stranka u postupku već prvostepeni organ i kao takav ne može protiv drugostepenog organa podnositi tužbe", navodi Poverenik. 

Kao prvostepeni organ jedino, u zakonu predviđenom roku, Zavod može, kaže Poverenik, podneti inicijativu Republičkom javnom tužiocu da on, ako oceni da postoje zakonom predviđeni razlozi podnese tužbu, što Zavod nije učinio.

"Rešenje Poverenika je obavezujuće, konačno i izvršno (čak ni dopuštena, tužba sama po sebi ne odlaže izvršenje) i odlaganje izvršenja je moguće samo na osnovu posebne odluke suda", navodi  Poverenik u saopštenju u kojem je postavio pitanje kakav se interes štiti uskraćivanjem legitimnih prava javnosti.

Budući da su i u sudskim postupcima i u javnosti iznete sumnje u stručnost i formalne kvalifikacije veštaka potkrepljene i kopijom diplome u kojoj su i naziv Univerziteta koji ju je izdao i imena dekana fakulteta i rektora Univerziteta netačni, Poverenik smatra da u takvim okolnostima uskraćivanje informacija ne samo da pojačava interes javnosti, već je i indikativno na način koji zahteva i pažnju Ministarstva pravde i drugih nadelžnih organa i preduzimanje mera.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…