Šabić: Izigravanjem zakona organi vlasti pretvaraju državu u sterilnu improvizaciju

Rodoljub Šabić

Beograd, 23. avgust 2020. – Advokat Rodoljub Šabić ocenio je da sve ćešći postupci kojim javne institucije i organi vlasti krše ili izigravaju i obesmišljavaju zakone relevantne za njihovu organizaciju i upravljanje pretvaraju javne institucije – koje bi trebalo da su stabilne i funkcionalne – u sterilne i fluidne improvizacije.

Poslednji u nizu primera koji to potvrđuju bio je postupak za izbor direktora Radio televizije Srbije (RTS)”, ukazao je Šabić, nekadašnji poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Kako je naveo, „prvo je iz pravilnika izbačena odredba koja je obavezivala Upravni odbor da raspiše konkurs najkasnije tri meseca pre isteka mandata aktuelnog direktora“, a „potom je aktuelni direktor postavljan za V.D, da bi konačno nakon bezrazložnog sistematskog odugovlačenenja rapisan konkurs koji je upravo okončan bez rezultata“.

Nezavisno od spekulacija da li će to biti dosadašnji ili ne, izvesno je da će javni servis i dalje imati V.D. a ne direktora„, istakao je Šabić.

Prema njegovim rečima, „svež, drastičan primer potcenjivačkog odnosa prema zakonima dala je nedavno Vlada Srbije koja je direktno kršeći Zakon o Vladi (čl.17)“ koji joj kad je u „tehničkom“ mandatu „izričito zabranjuje, nastavila sa postavljanjem rukovodećih kadrova (državnih sekretara, pomoćnika ministra, direktora i sl.) u ministarstvima“.

Ovakav postupak Vlade nije izolovan eksces već samo kulminacija i potvrda kontinuiteta neprincipijelne, loše i nezakonite prakse. Javnosti je malo, nedovoljno poznato da je na čelu državne administracije preko 200 ljudi, znači preko jedne polovina ili gotovo dve trećine ukupnog broja rukovodećih ljudi koji su najblaže rečeno, u krajnje problematičnom, zapravo u nezakonitom V.D. statusu„, objasnio je Šabić.

On je podsetio i da je Skupština Srbije „tek mesec i po nakon izbora – u zadnji čas u odnosu na ustavni rok – održala konstitutivnu sednicu“.

Ali konstituisanje se svelo samo na verifikaciju mandata poslanika, odnosno stvaranje uslova da poslanici mogu primati plate i pušalne naknade ali ne i stvaranje uslova da skupština radi. Sednica je prekinuta i ni tri sedmice posle nije uspostavljena za delovanje skupštine nužna struktura, nije izabrano rukovodstvo, nisu formirana radna tela i skupština je faktički potpuno nefunkcionalna„, rekao je Šabić.

On je napomenuo da Skupština nije izabrala ni novu Vladu što, imajući u vidu da je Vlada gotovo isključivi predlagač zakona, ima za posledicu blokadu zakonodavnog procesa kao i probleme u vezi sa tumačenjem ovlašćenja odlazeće Vlade koja bi, budući da je u tehničkom statusu, morala biti znatno restriktivnije korištena.

Jedna od posledica ovakvog improvizatorskog odnosa je i to, objasnio je Šabić, da su neke odredbe Ustava, koje se u svim ustavima smatraju neophodnim, samo mrtvo slovo na papiru.

To je slučaj i sa odredbom koja reguliše ko u slučaju potrebe zamenjuje predsednika Republike. Prema članu 120 Ustava ‘kada je predsednik Republike sprečen da obavlja dužnost zamenjuje ga predsednik Narodne skupštine’, a njega nemamo“, rekao je Šabić.

Kako je opomenuo, „neodgovoran i potcenjivački odnos prema sopstvenim zakonima i u njima sadržanim elementarnim standardima organizacije države i admnistracije ne daje ni malo prava na optimizam u vezi s tim da će vlast moći da obezbedi doslednu primenu zakona i ostvarivanje i zaštitu Ustavom i zakonima zajamčenih prava građana“.

Napotiv, realno je očekivati da će i inače veliki problemi na planu ustavnosti i zakonitosti i ljudskih prava biti sve veći i intezivniji“, istakao je Šabić.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…