1. Početna
  2. Društvo
  3. Rodna ravnopravnost: Evaluacija Nacionalne strategije

Rodna ravnopravnost: Evaluacija Nacionalne strategije

UN WOMEN je u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva vlade Republike Srbije i Republičkim sekretarijatom za javne politike, započela proces evaluacije Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti za period 2009-2015. godine i Nacionalnog plana akcije za implementaciju Nacionalne strategije za poboljšanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti za period 2010-2015. godine.

Vlada Republike Srbije usvojila je, 2010. godine, Nacionalnu strategiju za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti za period 2009-2015. godine i Nacionalni plan akcije za njenu implementaciju za period 2010-2015. godine, koji su postavili osnove za sistemske mere kojima se obezbeđuje neodvojivost ljudskih prava žena od univerzalnih ljudskih prava i, da ona kao takva, budu garantovana, poštovana i zaštićena.

Strategija definiše šest strateških prioriteta:

  1. Povećanje učešća žena u procesima odlučivanja i ostvarivanje jednakosti polova,
  2. Unapređenje ekonomskog položaja žena i ostvarivanje jednakosti polova,
  3. Ostvarivanje jednakosti polova u obrazovanju,
  4. Unapređenje zdravlja žena i unapređenje jednakosti polova u zdravstvenoj politici,
  5. Sprečavanje i suzbijanje svih oblika nasilja nad ženama i obezbeđenje sveobuhvatnog sistema zaštite žena, žrtava nasilja,
  6. Eliminacija stereotipa o polovima u medijima i unapređenje rodne ravnopravnosti.

Iako jednakost žena i muškaraca čini sastavni deo zakonodavnog sistema Republike Srbije, raspoloživi podaci pokazuju da je položaj žena u Srbiji u različitim oblastima društveno ekonomskog života, poput učešća na tržištu rada i zapošljavanja, učešća u javnom i političkom životu, iskustva diskriminacije i rodno zasnovanog nasilja, itd. lošiji nego položaj muškaraca.

Cilj evaluacije je da se sprovede procena napretka ostvarenog tokom sprovođenja Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti za period 2009-2015. godine Nacionalnog plana akcije za implementaciju Nacionalne strategije za poboljšanje i unaprešivanje rodne ravnopravnosti za period 2010-2015. godine, putem procene zasnovane na indikatorima i participativne evaluacije kojom bi se obuhvatile glavne interesne grupe, uključujući i organizacije civilnog društva, te da se formulišu ključni prioriteti za novi ciklus politika.

Plan za evaluaciju biće usklađen sa procesom izrade nove Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost i pružiće informacije zasnovane na dokazima kojima će se osigurati usklađenost procesa izrade nove Strategije sa postojećim prioritetima u oblasti rodne ravnopravnosti i postaviti osnove za delotvornu implementaciju.

Imajući u vidu činjenicu da će nova Strategija biti formulisana tokom jeseni, nalazi Evaluacije biće dostupni sredinom septembra i tako doprineti uobličavanju finalne verzije nove Strategije za rodnu ravnopravnost. Finalni Izveštaj o evaluaciji očekuje se sredinom oktobra.

Izvor: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…