1. Početna
  2. Borba protiv korupcije
  3. Rizici korupcije u odredbama Nacrta zakona o dualnom obrazovanju

Rizici korupcije u odredbama Nacrta zakona o dualnom obrazovanju

Beograd, 27. jul 2017. – Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o dualnom obrazovanju.

Nacrtom zakona se bez odgovarajućeg obrazloženja prepušta značajna uloga u oblasti dualnog obrazovanja Privrednoj komori Srbije, koja predstavlja interesnu i poslovno-stručnu organizaciju privrednih subjekata.

Iako se čini da bi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja trebalo da ima vodeću ulogu u ovoj oblasti, Privrednoj komori je povereno da, bez odgovarajućih mehanizama kontrole i/ili sužavanja diskrecionih ovlašćenja, proverava ispunjenost uslova za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca; sprovodi obuku za instruktore, realizuje ispit i izdaje licencu instruktoru, koji ima obavezu da ocenjuje rad učenika, te da imenuje kvalifikovane predstavnike poslodavaca, koji obavezno učestvuju pri proveri stečenih kompetencija tokom učenja kroz rad.

Nacrt zakona sadrži više nedorečenih i nepreciznih rešenja, koja ostavljaju prostor za različita tumačenja, kao i eventualne zloupotrebe koje mogu pogodovati partikularnim interesima.

Tako, na primer, nije dovoljno jasno propisano u kom roku i na koji način će se, nakon raskidanja ugovora o dualnom obrazovanju poslodavca i škole, nastaviti školovanje učenika i izabrati novi poslodavac. Dodatno, postoji potreba da se preciziraju i pooštre uslovi za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca, kako bi se izbeglo da pojedini poslodavci, iako to ne zaslužuju, dobiju potvrdu o ispunjenosti tih uslova.

Pored pomenutih, Nacrt zakona sadrži i druge nedostatke i rizike korupcije, koji se, pre svega, odnose na nepostojanje uslova i kriterijuma, ili elemenata kriterijuma, za imenovanje članova komisija, davanje širokih diskrecionih ovlašćenja, prepuštanje ministru i Privrednoj komori da značajna pitanja uredi svojim aktima, iako je neophodno da ta pitanja budu regulisana zakonskim odredbama, nepostojanje rokova i nedostatak kaznenih odredaba.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da je neophodno otkloniti identifikovane nedostatke i rizike korupcije u cilju stvaranja adekvatnog pravnog okvira u oblasti dualnog obrazovanja.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…

Preporučujemo…