REM-u upućen zahtev za razrešenje članova UO RTS-a

Radio televizija Srbije

Beograd, 06. mart 2020. – Članovi akademske zajednice Akademska akcija uputili su Regulatornoj agenciji za elektronske medije (REM) zahtev za razrešenje članova Upravnog odbora Radio-televizije Srbije.

Pored razrešenja, zatražena je zabrana emitovanja informativnog i političkog programa televizija Pink, Hepi i Studio B.

Stanje u sferi javnog informisanja u Srbiji daleko je ispod nivoa koji odlikuje civilizovano društvo. Svedoci smo drastičnih kršenja medijskih sloboda, a time i ljudskih prava, nepoštovanja zakona koji regulišu medijski prostor i zloupotrebe medija radi obmanjivačkog prikrivanja afera pripadnika vladajuće stranke i propagandističkog veličanja njenog predsednika„, konstatuje u zahtevu Akademska akcija

Optužujući REM da je, umesto reagovanja, „svojim nečinjenjem“ omogućio „ovakav sunovrat naših medija„, Akademska akcija traži da REM „pod hitno“ počne da postupa „u skladu sa ovlašćenjima dobijenim od Skupštine“ kao tela koje je verifikovalo Agenciju da sankcioniše sve one koji rade protivno zakonima.

U saopštenju se podseeća da je više od 140 članova akademske zajednice tražilo od rukovodstva RRTS da promeni uređivačku politiku „u pravcu poštovanja Zakona o javnim medijskim servisima, odnosno da javnost informiše istinito, nepristrasno, celovito i bez cenzure, i ne služeći interesima ni jedne političke stranke„.

Nakon što ovaj zahtev nije usvojen, tražene su ostavke celokupnog rukovodstva RTS, koje „članovi rukovodstva nisu podneli“.

Ukazano je na obavezu da REM, „shodno članu 22 Zakona o elektronskim medijima“ treba da kontroliše rad Radio-televizije Srbije kao pružaoca medijske usluge i da te televizija u periodu od nekoliko godina „direktno krši članove 4 i 7 Zakona o javnim medijskim servisima„.

Zamereno je da RTS „ne pruža istinito, potpuno i nepristrasno informisanje, ne informiše građane bez cenzure, ne podstiče pluralizam političkih ideja, ne obrađuje nepristrasno politička pitanja i ne omogućava ravnopravno sučeljavanje različitih stanovišta“ i da RTS krši član 50 Ustava Republike Srbije kojim se zabranjuje cenzura, kao i član 51 kojim je svima zagarantovano pravo da budu istinito, potpuno i blagovremeno obaveštavani o pitanjima od javnog značaja.

Akademska akcija ukazuje da Savet REM, po članu 17 Zakona o javnim medijskim servisima,ima ovlašćenja da razreši članove UO RTS“ zbog toga što je UO postupao protivno odredbama Zakona o javnim medijskim servisima jer „nije obezbedio informisanje građana u skladu sa Ustavom i zakonima„, što član 18 Zakona o javnim medijskim servisima navodi kao razlog za razrešenje.

Zahtevamo od vas da, shodno članu 17 tog zakona, a u skladu sa ovlašćenjima, pod hitno razrešite sve članove Upravnog odbora Radio-televizije Srbije. Time ćete omogućiti pokretanje procesa dovođenja Javnog servisa do nivoa kakav građani Srbije zaslužuju i kakav im Ustav i zakoni garantuju„, ističe se u zahtevu.

Uz ocenu da komercijalni emiteri – televizije Pink, Hepi i Studio B, „već duže vreme preko svojih programa plasiraju najgoru propagandu u korist vladajuće stranke i njenog predsednika„, ukazano je na obavezu da se REM, po Zakonu o elektronskim medijima, stara da programski sadržaj ovih televizija nema informacije kojima se podstiče mržnja zbog političkih ubeđenja ili članstva u političkim strankama.

Zatraženo je da REM sankcioniše takvo postupanje „izricanjem mere privremene zabrane informativnog programa i programa sa političkim sadržajem i to u trajanju od 30 dana„.

Ukoliko nakon isteka perioda zabrane bude nastavljeno sa ranijim načinom rada, odnosno ukoliko se ne bude postupalo prema merama koje im budete izrekli, od vas zahtevamo da televizijama Pink, Hepi i Studio B oduzmete dozvole za rad„, ističe Akademska akcija u zahtevu Regulatornoj agenciji za elektronske medije.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…