1. Početna
  2. Vesti
  3. Evropska unija
  4. Razočaravajući rezultati programa za zapošljavanje mladih

Razočaravajući rezultati programa za zapošljavanje mladih

Brisel, 05. april 2017. – Program EU koji je trebalo da smanji nezaposlenost mladih nije ispunio očekivanja jer nije uspeo da pomogne da više mladih dobije posao ili krene na obuke.

Novi izveštaj Evropskog revizorskog suda (ECA) potvdio je da je stopa nezaposlenosti u starosnoj grupi do 25 godina i dalje visoka, uprkos tome što se tzv. program garancija za mlade sprovodi već četiri godine, preneo je Euractiv.

Stopa nezaposlenosti mladih Evropljana bila je u junu 2016. godine 18,8%, desetak procentnih poena veća nego u grupi starih 25 i više godina. Najvišu stopu nezaposlenosti mladih u EU imala je Grčka, oko 48%, a najnižu Nemačka, od 6%.

Kada je reč o Srbiji, prema Anekti o radnoj snazi za četvrti kvartal 2016, udeo mladih koji niti rade niti su u sistemu obrazovanja u ukupnoj populaciji starosti između 15 i 24 godine (tzv. NEET stopa) smanjen je u tom tromesečju u odnosu na isto 2015. na 16,5%.

Kod populacije od 15 do 29 godina starosti taj udeo je 21,4%, što znači da, kako se navodi, više od petine mladih tog uzrasta predstavlja neiskorišćeni resurs, i sa aspekta rada i sa aspekta obrazovanja.

Evropska komisija predložila je program garancija kao način za smanjenje stope nezaposlenosti mladih, posebno u područjima koje je finansijska kriza najviše pogodila. Garancije za mlade uvedene 2013. trebalo je da obezbede da svi mlađi od 25 godina dobiju kvalitetan posao, stažiranje ili obrazovanje u roku od četiri meseca od kako postanu nezaposleni ili završe školovanje.

Revizori su utvrdili da do sada nijedna članica EU to nije uspela da realizuje i pozvali su Komisiju da smanji očekivanja od programa na realnu meru i zatraži od članica da urade više kao bi što veći broj nezaposlenih mladih našao posao.

Ilijana Ivanova, revizorka koja je analizirala program garancija, istakla je da kreatori politike "ne treba da podižu očekivanja koja ne mogu da budu ispunujena", preneo je EurActiv.com.

Nešto više o polovine mladih ljudi koji su se prijavili za program garancija tokom 2014. dobilo je posao ili mesto u programima obuke u sedam zemalja koje je ECA analizirala – Irskoj, Španiji, Francuskoj, Hrvatskoj, Italiji, Portugaliji i Slovačkoj.  U 2015. je stopa uspešnosti programa u tim zemljama povećana za 9%.

U programu je od 2013. učestvovalo više od deset miliona mladih ljudi, pokazuju podaci Komisije.

Izveštaj ECA stiže u trenutku kada se vodi borba oko finansiranja programa. Evroposlanici se zalažu da se za garancije da više iz fondova EU dok su se nacionalni ministri jesenas borili da skrešu budžet programa.

U govoru o stanju Unije 2016. godine predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker obećao je da će se program nastaviti rekavši da "ne može i neće da prihvati da Evropa jeste i ostane kontinent nezaposlenih mladih".

Novi evropski komesar za budžet Ginter Etinger obećao je u januaru u govoru povodom postavljenja na tu funkciju da će uključiti program garancija za mlade u EU budžet za period posle 2020.

Međutim, zvaničnici Komisije napominju da su Etingeru "vezane ruke" kada je reč o politici zapošljavanja koju uglavnom uređuju nacionalna zakonodavstva.

Komisija je nezaposlenost mladih, kao oblast u kojoj postoji "neslaganje između očekivanja i kapaciteta EU da ih ostvari", stavila u Belu knjigu opcija za evropsku budućnost koja je objavljena u martu.

Inicijativa garancija za mlade iz EU fondova ne dobija dovoljno novca da može da pomogne svim nezaposlenim mladim ljudima u EU iako je Savet 2013. isticao da će program raditi za sve koristeći samo novac iz budžeta EU, navodi se u izveštaju revizora.

Kako bi se popunio manjak sredstava, revizori su preporučili nacionalnim vladama da daju više novca za programe za pomoć mladima da nađu posao.

Za period 2014-2020. za garancije za mlade planirane su 6,4 milijarde evra iz fondova EU. Međutim, Evropski revizorski sud navodi da bi prema procenama Međurodne organizacije za rad bila potrebna 21 milijarda evra da se pomogne svakom nezaposlenom u EU mlađem od 26 godina.

Do sada nijedna od sedam zemalja koje su bile pod lupom revizije nije sračunala koliko bi koštalo da su koristile garancije za nalaženje posla ili slanje na obuke svakog nezaposlenog mladog čoveka u roku od četiri meseca od kako završi školu ili postane nezaposlen.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…

Preporučujemo…