Raspisan konkurs u okviru Programa podrške Evropske unije civilnom društvu 2021-2023.

Konkurs Evropska komisija

Beograd – Delegacija EU u Republici Srbiji u okviru Programa podrške civilnom društvu 2021 – 2023, raspisuje Ograničeni poziv za podnošenje predloga za okvirne sporazume o partnerstvu i povezane godišnje operativne grantove.

Onlajn informativna sesija biće organizovana 13.12.2022 u 11:00 časova.

Potrebno je da zainteresovani za ovu sesiju do 12.12.2022. pošalju mejl na: delegation-serbia-fcs@eeas.europa.eu, navodeći: ime, prezime, nacionalnost i imejl adresu osoba koje će učestvovati kao i da navedete organizaciju (najviše dva učesnika po organizaciji).

U skladu sa „Smernicama Evropske komisije za podršku EU civilnom društvu u regionu proširenja 2021-2027“, opšti cilj CSF-a (Civil Society Facility) za period 2021-2027 u okviru IPA III je jačanje participativnih demokratija i procesa približavanja i integracije EU u region proširenja kroz povećan doprinos civilnog društva.

Iskustva iz implementacije prethodnih programa i evaluacija, uključujući i srednjoročnu evaluaciju Programa civilnog društva 2014-2020, pokazala su da je slabost modela podrške OCD u nedostatku strateškog odnosa i podrške implementaciji tematskih godišnjih programa rada u obliku operativnih grantova, koji su ključni za dugoročnu finansijsku održivost OCD.

Operativni grantovi su se pokazali kao vredan alat za jačanje i konsolidaciju kapaciteta OCD, ali zahtevaju dugoročan pristup kako bi se postigli rezultati i trajni uticaj.

Specifični cilj ovog poziva za podnošenje predloga je da podrži dugoročne kapacitete i posvećenost aktera civilnog društva zagovaranju, monitoringu i lobiranju za strukturne reforme relevantne za proces pristupanja, i utiče na politike kroz programe zasnovane na dokazima, analizi , monitoringu i konkretnim inicijativama zastupanja.

Aktuelni Poziv za podnošenje predloga projekata ima za cilj da uspostavi okvirna partnerstva sa OCD koje rade u sledećih pet prioritetnih sektora u relevantnim oblastima koje su definisane isključivo za potrebe ovog poziva za podnošenje predloga projekata:

Prioritetni sektor IBorba protiv diskriminacije, za različitosti i socijalno uključivanje, u sledećim oblastima:

 • LGBTIQ prava;
 • Rodna ravnopravnost;
 • Kulturna raznolikost;
 • Socijalna inkluzija i Dečija zaštita.

Prioritetni sektor IIPravosuđe, u sledećim oblastima:

 • Tranziciona pravda;
 • Korupcija;
 • Podrška uslovnom delu i postpenalna nega;
 • Podrška žrtvama zločina.

Prioritetni sektor IIIŽivotna sredina i klimatske akcije (Zelena agenda), u sledećoj oblasti:

 • Praćenje zagađenja vazduha/vode/tla i pretnji po biodiverzitet u kombinaciji sa srodnim aktivnostima zastupanja i vidljivosti.

Prioritetni sektor IVSpoljna, bezbednosna i odbrambena politika, u oblasti:

 • Analiziranje i obezbeđivanje platformi za debatu o spoljnoj, odbrambenoj i bezbednosnoj politici Srbije.

Prioritetni sektor VDobro upravljanje, u sledećim oblastima:

 • Reforma javne uprave;
 • Ekonomsko upravljanje

 

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…