1. Početna
  2. Civilno društvo
  3. Rad na unapređenju položaja osoba sa invaliditeta mora se zasnivati na omogućavanju njihovog nesmetanog življenja i društvenog učešća

Rad na unapređenju položaja osoba sa invaliditeta mora se zasnivati na omogućavanju njihovog nesmetanog življenja i društvenog učešća

Centar Živeti uspravno, Novi Sad

Novi Sad – Centar Živeti uspravno poziva na punu primenu Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom, tekovinama međunarodnog pokreta osoba sa invaliditetom i ostalih pokreta za ljudska prava.

Centar Živeti uspravno je proistekao iz savetovališta za psiho-socijalnu podršku osobama s invaliditetom, koje je 2000. godine otvorila beogradska kancelarija francuske humanitarne NVO Hendikep Internešenel. Osnovan je 22. Februara 2002.

Povodom 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, kojeg su Ujedinjene nacije proglasile, u saopštenju Centra podseća se da se ovaj datum u svetu obeležava u cilju razumevanja toga šta podrazumeva invalidnost i podrške pravima, dostojanstvu i blagostanju osoba sa oštećenjima, smanjenjem ili odsustvom neke sposobnosti, a koje ne mogu da ostvare svoja prava i pun društveni učinak na ravnopravnoj osnovi s drugima.

To rezultira opredmećivanjem, izolacijom, marginalizovanjem miljardu stanovnika/ca sveta, koji/e se, usled toga suočavaju sa onemogućenošću u svim aspektima života“, ukazuje se u saopštenju.

Centar Živeti uspravno ističe da bi se dalji rad na unapređenju položaja osmine stanovništva sveta morao zasnivati na sprečavanju onemogućavanja njihovog nesmetanog življenja i društvenog učešća i na sprečavanju opšteg međusobnog onemogućavanja nesmetanog življenja i ostvarivanja prava i obaveza po bilo kom osnovu, uključujući i ekološke uslove.

Imajući pritom u vidu prirodne neprilike koje smo uzrokovali/e međusobnim ugrožavanjem, ugrožavanjem drugih živih vrsta i prirodnog okruženja, kao nepredvidiv uzročnik gladi, oboljenja i novih stanja, što međusobnu podršku i promenu ponašanja prema svemu što koristimo čini preduslovom ljudskog opstanka“, upozorava se u saopštenju.

Centar apeluje da se zato počne otvoreno govoriti o tome da ljudi jedni drugima onemogućavaju nesmetano funkcionisanje i da je onemogućenost, kao sve opštija pojava, kako su naveli, „pitanje i problem zbog koga se države ne mogu u punoj meri razviti jer se deo ljudskog iskustva, neretko više od polovine stanovništva, zbog uskraćivanja osnovnih prava, zanemaruje“.

Najčitanije
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…

Preporučujemo…