Program Ekonomskih reformi 2016-2018. – Poglavlja 4 i 5

evropske integracije

U okviru procesa ekonomskog i fiskalnog nadzora države članice EU izrađuju dokumente putem kojih se obezbeđuje multilateralni nadzor i koordinacija ekonomskih politika država članica Evropske Unije (EU).

U cilju pripreme za pomenuti proces ekonomskog i fiskalnog nadzora, Republika Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo EU, u pretpristupnom periodu izrađuje dokument pod nazivom Program ekonomskih reformi ("Economic Reform Programme" – ERP). U toku je proces izrade ERP -a za period 2016 – 2018. godine. ERP je, kao krovni razvojni dokument, povezan sa svim relevantnim nacionalnim strategijama i prioritetima.

Ekonomsko upravljanje ("economic governance") podrazumeva definisanje i prioritizaciju strukturnih reformi, u cilju otklanjanja prepreka privrednom rastu i razvoju, kao i povećanju konkurentnosti nacionalne ekonomije.

Strukturne reforme u okviru poglavlja 4. i 5. ERP 2016 – 2018. godine, u skladu sa smernicama Evropske komisije (EK), organizovana su u osam ključnih oblasti:

upravljanje javnim finansijama; 
infrastruktura; 
razvoj sektora poljoprivrede, industrije i usluga; 
poslovno okruženje; 
korporativno upravljanje i smanjenje sive ekonomije; 
tehnološka apsorpcija i inovacije; 
trgovinska integracija, zapošljavanje i tržište rada; 
jačanje socijalne inkluzije, borba protiv siromaštva i promocija jednakih mogućnosti. 

Kako bi se obezbedio koncenzus u izboru prioritetnih reformskih mera, obavljene su intenzivne interne konsultacije preko imenovanih ERP koordinatora u Republici Srbiji, kao i sa EK i OECD. U procesu identifikacije prepreka rastu i formulacije prioritetnih mera za njihovo otklanjanje, korišćena je OECD dijagnostika ključnih prepreka ekonomskom rastu i metodologija za prioritizaciju mera u okviru ERP 2016 – 2018. Nakon ovog sveobuhvatnog procesa pripremljena je radna verzija poglavlja 4. i 5. dokumenta ERP gde je predstavljeno 19 prioritetnih strukturnih reformi i planovi za njihovo sprovođenje u srednjem roku.

U cilju konsultacija sa širom javnosti, Ministarstvo finansja poziva zainteresovane da svoje komentare i sugestije na radnu verziju poglavlja 4. i 5. dokumenta ERP, koji se odnosi na 19 prioritetnih strukturnih reformskih mera, dostavite na sledeću elektronsku adresu: marija.polak@mfin.gov.rs do 14. januara 2016. godine.

Planirano je da ERP usvoji Vlada Republike Srbije u drugoj polovini januara 2016. godine, nakon čega će biti dostavljen EK, u predviđenom roku do 31. januara 2016. godine.

Diskusija o ERP sa EU planirana je u okviru ekonomskog dijaloga na sastanku Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja (ECOFIN Council) sa ministrima finansija i privrede i centralnim bankama država članica EU i nadležnim evropskim institucijama sredinom maja 2016. godine, na kome će biti usvojene i nove preporuke Saveta EU učesnicima u procesu (zapadni Balkan i Turska).

Program Ekonomskih reformi 2016-2018. godina Poglavlja 4. i 5. možete preuzeti ovde.

Izvor: Ministarstvo finansija

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…