1. Početna
  2. Društvo
  3. Zdravstvo
  4. Pripravnički staž i stručni ispit uslov za specijalizaciju lekara

Pripravnički staž i stručni ispit uslov za specijalizaciju lekara

doktor

Ministarstvo zdravlja izradilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti . U toku je proces prikupljanja mišljenja od strane državnih organa.

Nacrtom zakona menja se i dopunjuje samo jedan član, i to član 184. Zakona o zdravstvenoj zaštiti  koji se odnosi na dužinu obavljanja zdravstvene delatnosti po položenom stručnom ispitu, za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem, a pre upućivanja na stručno usavršavanje – specijalizaciju i užu specijalizaciju, odnosno predlaže se ukidanje uslova dve godine obavljanja zdravstvene delatnosti pre upućivanja na specijalizaciju.

Tako, predviđeno je da se zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik sa visokim obrazovanjem može stručno usavršavati – sticati specijalizaciju pod uslovom da je završio pripravnički staž i položio stručni ispit, kao i da se posle završene specijalizacije može usavršavati i u užoj specijalnosti.

Zdravstveni radnik sa visokim obrazovanjem može se posle završene specijalizacije usavršavati i u užoj specijalnosti pod uslovom da je obavljao poslove zdravstvene zaštite u skladu sa zakonom, kao specijalista određene grane medicine, stomatologije, odnosno farmacije. Izuzetno, iz oblasti defictarnih grana medicine, stomatologije, odnosno farmacije, Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja za nezaposlenog zdravstvenog radnika sa visokom stručnom spremom, posle završenog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita, može da odobri specijalizaciju i užu specijalizaciju. Ministar, za svaku kalendarsku godinu, najkasnije do 31. decembra tekuće godine, donosi odluku o oblastima medicine, stomatologije, odnosno farmacije koje su deficitarne u Republici Srbiji, na osnovu mišljenja zavoda za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike u skladu sa zakonom.

Pored navedene izmene, data je mogućnost zdravstvenim ustanovama, odnosno privatnoj praksi da odobri zadravstvenom radniku, odnosno zdravstvenom saradniku specijalizaciju, odnosno užu specijalizaciju, bez ograničenja koje se odnosi na dužinu obavljanja zdravstvene delatnosti pre dana podnošenja zahteva za odobravanje specijalizacije, odnosno uže specijalizacije.

Odobravanje specijalizacije i užih specijalizacija vrše zdravstvene ustanove, odnosno privatna praksa, u skladu sa planom stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi. Odluku o odobravanju specijalizacije i uže specijalizacije donosi direktor zdravstvene ustanove, odnosno osnivač privatne prakse, dok resorni ministar rešenjem daje saglasnost na odluku. Rešenje resornog ministra konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik dužan je da zaključi ugovor sa zdravstvenom ustanovom, odnosno privatnom praksom o pravima, obavezama i odgovornostima za vreme stručnog usavršavanja u toku specijalizacije, odnosno uže specijalizacije.

Zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik dužan je da u zdravstvenoj ustanovi iz Plana mreže provede u radnom odnosu dvostruko duži period od perioda trajanja specijalizacije, odnosno uže specijalizacije, po položenom specijalističkom ispitu. Zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik može da obavlja zdravstvenu zaštitu iz oblasti koju specijalizira samo pod nadzorom ovlašćenog zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika – mentora.

Razlog za predlaganje ovih rešenja leži u tome što je predlagač propisa uočio sve stariju starosnu strukturu zaposlenih u zdravstvenom sistemu. Takođe, deficitarne grane specijalizacije iz oblasti medicine, rangiraju se na osnovu odstupanja od postojećeg broja doktora medicine specijalista u zdravstvenim ustanovama u Republici u odnosu na normativ specijalističkog kadra koji je izračunat u skladu sa važećim podzakonskim aktima. Stoga, smatra predlagač propisa, neophodno je da se zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima omogući upućivanje na specijalizaciju posle završenog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita.

Izvor: paragraf.rs

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…