Prioritet policije i tužilaštva treba da bude rešavanje predmeta spornih privatizacija kojima preti zastarelost

sudijski čekić

Savet za borbu protiv korupcije zatražio je 2. juna 2015. godine od policije i tužilaštva da im prioritet budu predmeti koji se odnose na sporne privatizacije, a kojima preti zastarelost, kako počinioci krivičnih dela ne bi izbegli odgovarajuće sankcije.

Savet je, u preporukama Vladi Srbije, takođe zatražio da se policiji i tužilaštvu omoguće uslovi da postupaju po njegovim izveštajima, i to ne samo u "24 sporne privatizacije", već i u svim ostalim slučajevima koji su im prosleđeni na postupanje.

Pored toga, Savet traži da se onemogući politički i svaki drugi vid pritisaka na rad sudova i tužilaštva, kako bi se svi postupci sprovodili brže i efikasnije.

To telo smatra da treba ispitati postojanje saučesništva između odgovornih lica u ime prodavca društvenog kapitala, odgovornih u subjektu privatizacije sa njegovim kupcima, ili postojanje nekog drugog krivičnog dela, kao i da treba preduzeti zakonom predviđene mere za oduzimanje imovinske koristi.

Takođe ocenjuje da treba uspostaviti veću koordinaciju rada Poreske uprave, Uprave za sprečavanje pranja novca, tužilaštva, policije i drugih nadležnih institucija u vezi sa oduzimanjem nezakonito stečene imovine.

Navodeći da je evidentno da država nije na adekvatan način reagovala na uočene probleme koji prate proces privatizacije, Savet saopštava da je obradio više stotina predstavki koje se odnose na nepravilnosti u procesu privatizacije, o čemu je Vladi Srbije podneto više od 40 izveštaja tokom proteklih deset godina.

Savet je, kako se navodi, u svojim izveštajima već ukazivao na problematičan normativni okvir i nedostatak sistemske promene, na nedorečenosti, kontradiktornosti i nelogičnosti u propisima koje omogućavaju korupciju i zbog toga preporučio Vladi Srbije da zaduži nadležne institucije da preduzmu mere na otkrivanju nezakonitih privatizacija i procesuiranju odgovornih.

U najvećem broju privatizacija bilo je nezakonitosti, navodi Savet koji ukazuje na to da je izostala odgovornost nadležnih za sprovođenje postupka privatizacije zbog čega je nastala nesaglediva šteta za privredu i društvo u celini.

Takođe, Savet je istakao da ne postoji adekvatna kontrola kako za izvršenje ugovora, tako i za direktora Agencije za privatizaciju, koji je imao izuzetnu moć u postupku privatizacije, bez ikakvih jasnih odgovornosti.

"Agencija prilikom privatizacije preduzeća nije vršila svoj osnovni zadatak, da subjektima privatizacije nađe dobrog vlasnika, koji će održati kontinuitet proizvodnje i bar zadržati broj zaposlenih", navodi Savet.

Dodaje da Agencija nije kontrolisala delatnost kupca, poreklo novca kojim se preduzeća kupuju, niti je utvrđivala bonitet kupca što je, ocenjuje Savet, stvorilo probleme u privatizaciji privrednih subjekata u Srbiji.

Savet navodi kao problem i mogućnost Agencije da bira konsultantske kuće, što se u velikom broju privatizacija pokazalo da se radi o istim konsultantskim kućama, najčešće odabranim uz saglasnost kupca, kao i to što nije definisano šta je strateški partner, ko to ocenjuje, koja su merila da se neko proglasi strateškim partnerom.

Navodi se i da je obavljana nepotpuna procena imovine, nekretnina, zaliha robe, kao i imovine u drugim republikama.

Uništena privatizovana preduzeća, navodi Savet, raskidom kupoprodajnog ugovora vraćena su državi, mali akcionari su ostali bez akcija i zaposleni bez svojih radnih mesta, a narušeno je poverenje investitora u pravni sistem Srbije.

"Podnete su brojne krivične prijave i tužbe od strane bivših radnika i malih akcionara. Ti procesi još uvek nisu rešeni pa za mnoge postoji mogućnost zastarevanja", upozorio je Savet.

Savet navodi da privatizacijom poljoprivrednih preduzeća i kombinata nije rešen status svojine nad zemljištem, već su kupci kupovinom preduzeća u Katastru nepokretnosti menjali status svojine nad zemljištem tih kombinata iz društvenog i zadružnog, u privatno, samo na osnovu kupoprodajnog ugovora, što je suprotno zakonu.

Izvor: Savet za borbu protiv korupcije

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…