Prilozi pravnih lica političkim subjektima

Agencija za borbu protiv korupcije

U izbornoj kampanji 2014. godine za izbore za narodne poslanike prilog političkim subjektima dalo je 37 pravnih lica, što je znatno manje od broja pravnih lica koja su bila davaoci priloga u izbornoj kampanji 2012. godine za izbore za narodne poslanike (195).

U postupku kontrole uočeno je da je Demokratskoj stranci Srbije prilog za izbore za narodne poslanike u 2014. godini dalo pravno lice „Imperia Company A-3 plus“ d.o.o. iz Beograda, u iznosu od 8.000.000,00 dinara, a koje je po finansijskim izveštajima podnetim Agenciji za privredne registre za 2012. godinu iskazalo neto dobitak od 420.000,00 dinara, a za 2013. godinu neto dobitak od 574.000,00 dinara.

Iz ovoga proizlazi da je prilog Demokratskoj stranci Srbije dat u iznosu koji je za oko četrnaest puta veći od ukupne ostvarene dobiti ovog pravnog lica u 2013. godini. Takođe, drugo pravno lice „Aurora MM Max Mary“ d.o.o. iz Beograda koje je iskazalo neto dobitak po finansijskom izveštaju za 2013. godinu od 423.000,00 dinara, dalo je prilog od 3.500.000,00 dinara ovoj političkoj stranci, što je za oko osam puta više od iznosa ostvarene dobiti.

Koaliciji oko Nove demokratske stranke – Zeleni, prilog je dala firma „Andramos“ d.o.o. iz Subotice u iznosu od 133.000,00 dinara, koja je iskazala neto dobitak po finansijskom izveštaju za 2013. godinu u iznosu od 121.000,00 dinara. Davalac priloga „Brooklyn Bar“ d.o.o. iz Beograda dala je nenovčani prilog istoj koaliciji u vidu zakupa prostora za tri bilborda u iznosu od 417.384,00 dinara, dok je za 2012. godinu iskazao neto gubitak od 962.000,00 dinara, a za 2013. godinu neto gubitak u iznosu od 2.037.000,00 dinara. Isto preduzeće je tokom marta 2014. godine, dakle u periodu održavanja izborne kampanje bilo u blokadi.

Nenovčano davanje u iznosu od 584.388,00 dinara u vidu zakupa prostora za bilborde, dalo je pravno lice „Beoplakat“ d.o.o. iz Beograda, iako je iskazalo neto gubitak za 2013. godinu u iznosu od 19.000,00 dinara.

Ujedinjeni regioni Srbije iskazali su novčana davanja tri pravna lica. Pravno lice „Benelli motors“ d.o.o. iz Beograda je 2014. godine dalo prilog za izbornu kampanju u iznosu od 7.000.000,00 dinara, dok je s druge strane isto pravno lice iskazalo neto dobitak u finansijskom izveštaju za 2012. godinu od 4.943.000,00 dinara, kao i za 2013. godinu u iznosu od 4.203.000,00 dinara.

Ovo preduzeće je bilo u blokadi po tekućim računima u periodu od 27. decembra 2013. godine do 3. februara 2014. godine i od 4. marta 2014. godine se nalazi u blokadi za iznos od 362,5 miliona dinara. Iznos priloga u 2014. godini je oko 1,4 puta veći od ostvarenog neto dobitka u 2012. godini i oko 1,6 puta veći od ostvarenog neto dobitka u 2013. godini. Pravno lice je emitovalo drugu emisiju kratkoročnih obveznica 23. decembra 2013. godine u ukupnom iznosu od 22 miliona dinara.

Pravno lice „Steelway“ d.o.o. iz Malog Iđoša dalo je prilog u iznosu od 2.000.000,00 dinara što je za oko 25 puta veći iznos od iznosa iskazanog neto dobitka po finansijskom izveštaju za 2013. godinu koji je iznosio 79.000,00 dinara. Ovo preduzeće je emitovalo drugu emisiju kratkoročnih obveznica 30. decembra 2013. godine u ukupnom iznosu od 30 miliona dinara.

Preduzeće „Milanmotors“ d.o.o. iz Novog Sada, dalo je prilog u iznosu od 975.000,00 dinara koji je za oko četiri puta veći od iznosa iskazanog neto dobitka po finansijskom izveštaju za 2013. godinu koji je iznosio 219.000,00 dinara.

Koaliciji oko Socijalističke partije Srbije prilog je dalo pravno lice „Maksvil“ d.o.o. iz Kikinde u iznosu od 1.600.600,00 dinara. Ako se ima u vidu da je ovo pravno lice u 2012. godini ostvarilo neto dobitak od 177.000,00 dinara, a u 2013. godini neto dobitak od 266.000,00 dinara, iznos donacije je devet puta veći od iskazane dobiti u 2012. godini i šest puta veći od iskazane dobiti u 2013. godini. Manjinski vlasnici ovog pravnog lica su dva fizička lica, dok je većinski vlasnik pravno lice u likvidaciji.

Pravno lice „Passage Advertising“ d.o.o. iz Beograda dalo je ovoj koaliciji donaciju u iznosu od 6.760.000,00 dinara, iako je u 2012. godini ostvarilo neto gubitak od 2.774.000,00 dinara, a u 2013. godini neto dobitak od 47.000,00 dinara. Iznos donacije je 143 (stočetrdesettri) puta veći od iskazane dobiti za 2013. godinu. Pravno lice „DIL Advisory“ d.o.o. iz Beograda je dalo prilog u iznosu od 6.624.489,00 dinara. Isto pravno lice je u 2012. godini ostvarilo neto dobitak od 1.410.000,00 dinara, a u 2013. godini neto dobitak od 837.000,00 dinara. Iznos donacije je 4,7 puta veći od iznosa iskazane dobiti u 2012. godini, a oko osam puta veći od iskazane dobiti za 2013. godinu.

Pravno lice „Creative UMS Group“ d.o.o. iz Beograda, iako već nekoliko godina uzastopno beleži gubitke u poslovanju, uplatilo je donaciju ovom političkom subjektu u iznosu od 5.835.000,00 dinara. Ovo pravno lice je za 2012. godinu iskazalo neto gubitak u iznosu od 10.180.000,00 dinara, a za 2013. godinu neto gubitak u iznosu od 3.860.000,00 dinara.

Takođe je uočeno da je koaliciji oko Socijalističke partije Srbije „FVS rental“ u februaru 2014. godine doniralo 5.500.000,00 dinara. Radnja je osnovana 19. februara 2014. godine, a brisana je iz registra 05. maja 2014. godine, što korespondira predizbornom i postizbornom periodu.

Opšti zaključak je da su navedena pravna lica davala priloge političkim subjektima u izbornim kampanjama 2014. godine, bez obzira na rezultate svog poslovanja u prethodnim godinama. Agencija za borbu protiv korupcije je, u cilju prikupljanja dodatnih informacija od značaja za dalje postupanje, uputila dopis Poreskoj upravi.

Izvor: Agencija za borbu protiv korupcije

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…