1. Početna
  2. Civilno društvo
  3. Preporuke organima države uprave: Transparentno sa linije 481

Preporuke organima države uprave: Transparentno sa linije 481

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom uputila je 5.12. 2014. godine dopis svim organima državne uprave na republičkom nivou, koji imaju opredeljena sredstva na liniji 481- Dotacije nevladinim organizacijama, koji se odnosi na poštovanje procedura za sprovođenje transparentnog procesa finansiranja programa i projekata organizacija civilnog društva iz budžeta Republike Srbije.

Pored pratećih informacija o mandatu i delokrugu rada Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, kao i propisima koji uređuju celokupan proces budžetskog finansiranja udruženja i drugih organizacija civilnog društva, u dopisu se, između ostalog, institucijama preporučuje sledeće:

• Da se na godišnjem nivou osiguraju sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 481 i raspisivanje bar jednog konkursa za programe i projekte udruženja i drugih organizacija civilnog društva;

• Da se u procesu dodele primenjuju propisi i poštuju procedure;

• Da se interni akti organa kojima se uređuju pitanja u vezi sa finansiranjem programa i projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva obavezno usklade sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja građana („Službeni glasnik RS“, br. 21/09 i 99/11);

• Da se ciljevi konkursa nedvosmisleno referišu na nacionalne i sektorske ciljeve nacionalnih strateških dokumenata i sektorskih politika;

• Da se kroz konkurse favorizuje iskustvo udruženja i drugih organizacija civilnog društva koji aktivno deluju već dugi niz godina u prilog krajnjih korisnika, odnosno građana kao korisnika različitih vrsta usluga;

• Da se pri izboru članova stručnih tela za ocenjivanje pristiglih prijava na konkurse vodi računa o njihovoj stručnosti, poznavanju delovanja organizacija civilnog društva i značaja njihove saradnje sa institucijama javne uprave, nepristrasnosti i spremnosti za stručno i objektivno ocenjivanje;

• Da se, kada je to moguće, obezbedi učešće predstavnika drugih organa državne uprave i predstavnika udruženja i drugih organizacija civilnog društva u stručnom telu za ocenu pristiglih prijava i predloga odluka za dodelu sredstava;

• Da se osigura objavljivanje javnih konkursa za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva na početku kalendarske godine;
• Da se unapredi metodologija praćenja primene odobrenih programa i projekata i procene uticaja finansiranih programa i projekata.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije kao stručna služba Vlade Srbije stoji na raspolaganju svim organima državne uprave u cilju uspostavljanja najviših standarda, procedura i principa u procesu saradnje državnih institucija i organizacija civilnog društva a u svetlu reformskih demokratskih procesa u kojima se Republika Srbija nalazi.

Izvor: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…