Predstavljena prva EU strategija u oblasti prava žrtava krivičnih dela

boginja pravde

Brisel, 24. jun 2020. – Evropska komisija je predstavila prvu strategiju EU u oblasti prava žrtava.

Cilj strategije je obezbediti da se sve žrtve krivičnih dela mogu potpuno pouzdati u svoja prava, nezvisno od toga gde je u EU krivično delo počinjeno.

U strategiji su utvrđene brojne mere za sledećih pet godina, pri čemu je fokus na dva cilja: prvo, osnažiti žrtve da prijavljuju zločine, da traže odštete i, konačno, da se mogu oporaviti od posledica zločina; drugo, sarađivati sa svim relevantnim akterima u području prava žrtava.

Nedavna pojava pandemije COVID-a 19 i mere ograničenja kretanja uticale su na porast nasilja u porodici, seksualnog zlostavljanja dece, sajber kriminaliteta i rasističkih i ksenofobnih zločina. Zbog toga je posebno važno da je okvir za podršku i zaštitu žrtava otporan i dok traju krizne situacije.

Previše se žrtava nije čulo jer nisu imale pristup pravosuđu i pravoj podršci. Evropska unija je na strani žrtava, ističu iz Evropske komisije.

Cilj strategije je osnažiti žrtve, posebno najugroženije kao što su žrtve rodno zasnovano nasilja ili zločina iz mržnje. Moramo pokrenuti države članice da u potpunosti, bez ikakvih ograda primenjuju propise EU o pravima žrtava”, izjavila je potpredsednica Evropske komisije za vrednosti i transparentnost Vera Jurova.

Unija ravnopravnosti koja štiti svoje stanovništvo mora se pobrinuti da sve žrtve zločina imaju nužnu podršku, zaštitu i nediskriminirajući pristup pravosuđu. Na postizanju toga ćemo raditi zajedno s državama članicama i civilnim društvom, a osnov će biti ova strategija”, rekao je evropski komesar za pravosuđe Didier Reynders.

EU već raspolaže kvalitetnim propisima kojima se obezbeđuju prava žrtava. Međutim, žrtve krivičnih dela još uvek se ne mogu potpuno pouzdati u prava koja imaju na osnovu zakonodavstva EU. Početna tačka mora biti bolja primena propisa EU u praksi. Komisija će do 2022. podneti predloge za daljnje jačanje tih propisa u područjima u kojima to bude potrebno.

U novoj strategiji, utvrđen je niz mera za pet ključnih prioriteta:

  1. Kvalitetno komuniciranje sa žrtvama i obezbeđivanje sigurnog okruženja kako bi žrtve mogle prijaviti zločin

Prečeste su situacije kad žrtve nisu upoznate sa svojim pravim ili kad se žrtve boje prijaviti zločin jer se plaše počinioca ili negativnih posledica. Komisija će pokrenuti evropsku kampanju kako bi senzibilisala javnost o pravima žrtava i promovisala specijalističku pomoć i zaštitu za žrtve s posebnim potrebama. Komisija će nastaviti pratiti sprovođenje relevantnih propisa EU, između ostalih, i odredbi Direktive o pravima žrtava.

  1. Bolja zaštita i podrška najugroženijih žrtava

Sve žrtve su ugrožene, a neke grupe su posebno izložene: deca, starije osobe, žrtve rodno zasnovanog nasilja, nasilja u porodici, rasističkih ili homofobnih zločina iz mržnje, žrtve terorizma i žrtve s invaliditetom. Komisija će razmotriti daljnje jačanje zaštite žrtava putem uvođenja minimalnih standarda za fizičku zaštitu žrtava. Države članice trebale bi uspostaviti specijalizovane službe za podršku najugroženijim žrtvama, među ostalim dečje kuće, porodične kuće i sigurne kuće za pripadnike LGBTI+ zajednice.

  1. Pomaganje žrtvama da dobiju odštetu

Pristup do odštete žrtvama nije lak u mnogim državama članicama. Na osnovu strategije, Komisija će pratiti i ocenjivati zakonodavstvo EU o naknadi žrtvama krivičnih dela, što obuhvata i Okvirnu odluku o uzajamnom priznavanju novčanih kazni. Komisija će prema potrebi do 2022. predložiti mere za dopunjavanje tog okvira.

  1. Poboljšavanje koordinacije i saradnje među akterima koji su aktivni u području prava žrtava

Komisija namerava obezbediti horizontalniji pristup pravima žrtava na nivou EU. Zbog toga će Komisija uspostaviti platformu za prava žrtava na kojoj će se okupiti svi relevantni akteri. Na nacionalnom nivou države članice trebale bi pripremiti nacionalne strategije za zaštitu prava žrtava. Koordinator Evropske komisije za prava žrtava brinuće se i za doslednost i delotvornost različitih mera povezanih s politikom u području prava žrtava.

  1. Jačanje međunarodne dimenzije prava žrtava

U nedavno donetom Akcionom planu za ljudska prava i demokratiju, EU je ponovno potvrdila svoju predanost promovisanju, zaštiti i ostvarivanju ljudskih prava u čitavom svetu. EU i države članice nastaviće sarađivati u okviru Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope na promovisanju EU prava žrtava u partnerskim zemljama i na razmeni najboljih rešenja iz prakse. EU će i dalje blisko sarađivati sa zemljama kandidatkinjama i potencijalnim zemljama kandidatkinjama na jačanju prava žrtava i merama za stvaranje kapaciteta za prioritetne partnerske zemlje u pogledu podrške žrtvama terorizma.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…