1. Početna
  2. Civilno društvo
  3. Poziv za učešće u sagledavanju ostvarenosti Nacionalne strategije za mlade u 2015. godini

Poziv za učešće u sagledavanju ostvarenosti Nacionalne strategije za mlade u 2015. godini

Beograd, 05. decembar 2016. – Ministarstvo omladine i sporta je u oktobru 2016. godine započelo sa pripremom godišnjeg izveštaja o napretku u realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za 2015. godinu.

Osnovni cilj izrade ovog izveštaja je sagledavanje ostvarenosti aktivnosti, očekivanih rezultata i strateških ciljeva u prethodnoj kalendarskoj godini, koje prema Nacionalnoj strategiji za mlade za period od 2015. do 2025. godine i Akcionom planu za njenu primenu u periodu od 2015. do 2017. godine sprovodi Ministarstvo omladine i sporta uz učešće organa nadležnih za posebne oblasti u omladinskom sektoru i svih drugih subjekata omladinske politike na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou.

Imajući u vidu da je Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade prepoznat širok krug učesnika u realizaciji aktivnosti, Ministarstvo omladine i sporta poziva sve zainteresovane aktere da do 10. decembra 2016. godine popunjavanjem upitnika – link za upitnik, i uputstvo, doprinesu izradi sveobuhvatnog i kvalitetnog izveštaja o ostvarenosti Nacionalne strategije za mlade u 2015. godini.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…

Preporučujemo…