1. Početna
  2. Civilno društvo
  3. Poziv za učešće u izradi Osmog izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Poziv za učešće u izradi Osmog izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

prevođenje

Beograd, 5. jun 2018. – Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici održanoj 3. marta 2016. godine Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Savet za nacionalne manjine prati realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana, dok Kancelarija za ljudska i manjinska prava pruža stručnu i administrativno-tehničku podršku Savetu za nacionalne manjine u postupku praćenja realizacije aktivnosti iz Akcionog plana.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava pripremila je u prethodnom periodu sedam izveštaja o sprovođenju Akcionog plana, koji se odnose na 2016. godinu, odnosno 2017. godinu i prvi kvartal 2018. godine.  

Radi pripreme novog izveštaja o sprovođenju Akcionog plana, pozivaju se organizacije civilnog društva koje su sprovodile aktivnosti predviđene Akcionim planom, da dostave svoje priloge o sprovedenim aktivnostima iz navedenog Akcionog plana, na Obrascu za dostavljanje priloga, a koje su dospele za sprovođenje u II kvartalu 2018. godine (april – jun).

Obrasce je potrebno popuniti na srpskom jeziku ćirilicom, koristeći font Times New Roman, 12, prored 1.15 i dostaviti ih u Word formatu, na e-mail adresu rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs najkasnije do 22. juna 2018. godine.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…

Preporučujemo…