Poverenik: “Štit privatnosti“ između EU – SAD bitan i za Srbiju

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da su od strane Evropske komisije nedavno objavljeni tekstovi pravnih akata kojima se najavljuje uspostavljanje novog sistema zaštite privatnosti na nivou Evropska unija-Sjedinjene Američke Države, iako ne od formalnog ipak od ozbiljnog, suštinskog značaja i za Srbiju, njene građane i preduzeća.

Evropska komisija je pre nekoliko dana predstavila nacrt svoje „Odluke o adekvatnosti“ i teksta sporazuma o „Štitu privatnosti“. Ovim dokumentima se afirmišu načela o zaštiti privatnosti kojih se moraju pridržavati sva preduzeća koja učestvuju u transferu ličnih podataka ali i, na šta se obavezuju u pismenom obliku, vlasti SAD, i zaštitne mere i ograničenja pristupa podacima od strane organa bezbednosti.

Utvrđuje se da su zaštitne mere prilikom prenosa podataka u okviru novog „Štita privatnosti“ EU-SAD identične standardima zaštite podataka u EU. U novom pravnom okviru se izražavaju zahtevi koje je utvrdio Sud pravde EU u oktobru 2015. godine, kada je utvrdio dalju neprimenljivost Safe Harbor-a. Nadležni organi SAD moraju preuzeti čvrste obaveze o striktnom sprovođenju „Štita privatnosti“ i garantovati da nacionalne bezbednosne službe neće, ni neselektivno ni masovno, pristupati zadržanim podacima, odnosno vršiti nadzor.

Poverenik ocenjuje da, nezavisno od predstojećih problema u implementaciji novog pravnog okvira zaštite podataka u odnosu SAD-EU, one sigurno dodatno naglašavaju značaj zaštite podataka o ličnosti i činjenicu da će Evropska unija tome pridavati sve više pažnje.

Naša zemlja ima i formalnu obavezu ali i potrebu da usklađuje naš pravni sistem sa standardima EU. Nažalost, u tome veoma kasni. Akcioni plan za Poglavlje 23 koji je uslaglašen sa Evropskom unijom već je prekršen a da to Poglavlje još nije ni otvoreno. Novi, doslovno neophodan Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji je pripremio Poverenik trebalo je prema Akcionom planu za Poglavlje 23, da bude usvojen najdocnije do kraja 2015.godine, ali je to propušteno. Usled toga imamo „sistem“ obrade i zaštite podataka o ličnosti, koji ne samo da nije u skladu sa standardima EU nego čak ni sa Ustavom Srbije.

Imajući navedeno u vidu, Poverenik ocenjuje da će jedan od prioritetnih zadataka Vlade koju će Srbija dobiti nakon izbora morati da bude korenita promena odnosa prema stanju u oblasti zaštite podataka o ličnosti. To zahtevaju kako Ustavom i zakonom zajemčena prava građana, tako i ekonomski interesi naših privrednih subjekata i zemlje u celosti.

Izvor: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…