Poverenik pokrenuo postupak nadzora u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje

Rodoljub Šabić

Beograd, 21. novembar 2016. – Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pokrenuo je postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje (RFZO).

Neposredan povod za pokretanje postupka je pojavljivanje podataka o ličnosti maloletne osiguranice fonda i njenog zakonskog zastupnika u javnosti, prvo na društvenoj mreži Tviter objavljivanjem od strane M.Rističevića člana Upravnog odbora RFZO, a potom i u raspravi političkih neistomišljenika u Narodnoj skupštini, pa nakon toga i najširoj javnosti.

Poverenik je polazeći od stava da je obrada podataka o ličnosti načelno nedopuštena ako se vrši bez valjanog osnova ili u svrhu za koju nije predviđena, od RFZO zatražio da se, pored ostalog izjasni o sledećim pitanjima:

– da li su podaci o ličnosti osiguranika, po kom pravnom osnovu i u koju svrhu inače dostupni članovima Upravnog odbora RFZO;

– da li su u konkretnom slučaju, po kom osnovu i u koju svrhu učinjeni dostupnim članu Upravnog odobra koji ih je objavio;

– da li je navedeni član Upravnog odbora i po kom pravnom osnovu objavio predmetne podatke o ličnosti u ime RFZO.

Poverenik će po okončanju postupka nadzora o rezultatima i merama koje će preduzeti, kao i obično, informisati javnost. Poverenik ocenjuje da je konkretan slučaj, kao i drugi slični, mogao zasluživati i pažnju drugih nadležnih organa i podseća da je Krivičnim zakonikom predviđeno da će onaj "ko podatke o ličnosti koji se prikupljaju, obrađuju i koriste na osnovu zakona, neovlašćeno pribavi, saopšti drugom ili upotrebi u svrhu za koju nisu namenjeni" biti kažnjen novčanom kaznom ili zatvorom, a da će "ako delo učini službeno lice u vršenju službe" biti kažnjeno zatvorom do tri godine.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…