Poverenik: Od tužilaštva se očekuje da štiti, ne da krši ljudska prava

Rodoljub Šabić

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić je u pismu upućenom Zagorki Dolovac, republičkoj javnoj tužiteljki, upozorio na to da praksa pojednih javnih tužilaštava da, bez prethodne odgovarajuće odluke suda, od operatora fiksne i mobilne telefonije i interneta zahtevaju izdavanje listinga komunikacija, kao i dostavljanje drugih zadržanih podataka o komunikaciji predstavlja nezakonito postupanje i kršenje i ugrožavanje ustavnih garancija ljudskih prava.

Poverenik je ukazao da Ustav Srbije u članu 41 izričito jemči tajnost sredstava komuniciranja i predviđa da se od te garancije može odstupiti samo na osnovu odluke suda, a da se ta garancija odnosi i na tzv. zadržane podatke.

Poverenik je naglasio da je kršenje i ugrožavanje ustavnih garancija ljudskih prava pojava koja je uvek zabrinjavajuća, a da je to posebno onda kad dolazi od organa kao što su javna tužilaštva čije je zadatak da ih štite.

Poverenik je podsetio i da je već i ranijih godina intervenisao povodom istog problema, ali da je to očigledno davalo samo privremene efekte budući da se sa nezakonitom praksom u radu tužilaštava nastavlja.

S tim u vezi zatražio je da republički javni tužilac, obavezujućim uputstvom ukaže svim javnim tužilaštvima na neophodnost odnosno obavezu da u svom radu striktno uvažavaju ustavne garancije ljudskih prava.

Izvor: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti 

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…