Poverenik: Loša zakonodavna praksa ugrožava prava javnosti

Rodoljub Šabić

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je Vladi Republike Srbije pismo u kome upozorava na zabrinjavajuću tendenciju da se kroz izmene propisa iz resora pojedinih ministarstava, vrši snižavanje prava na pristup informacijama ispod nivoa propisanog Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (ZSPIJZ) koji na sistemski način uređuje ovu materiju. Pisma istovetne sadržine Poverenik je uputio i Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo.

Sve je češće predlaganje zakonskih odredaba kojima se nedopušteno uređuju pitanja o pristupu informacijama koja su već uređena sistemskim zakonom, tj. Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i ustanovljavaju dodatna ograničenja prava mimo onih koja su propisana ovim zakonom, uprkos izričitoj odredbi člana 8. ovog zakona po kojoj se prava iz ovog zakona mogu izuzetno podvrći ograničenjima propisanim ovim zakonom, dakle samo ZSPIJZ, a ne nekim drugim zakonom ili propisom.

Broj primera nije mali, samo u poslednjih mesec dana pojavila su se čak četiri takva nacrta zakona, a posebno je kontraverzna situacija u vezi sa Nacrtom zakona o ulaganjima koga je i pored „sprovedene javne rasprave“ postalo nemoguće pronaći na sajtu Ministarstva privrede ili bio kom zvaničnom sajtu, i za koga niko s pouzdanjem ne može reći šta je njegova prava sadržina, i pored javno iznetih sumnji da ima pretenzije da drastično ograniči prava javnosti u vezi sa informacijama o ulaganjima.

U skladu sa svojim nadležnostima utvrđenim članom 35. ZSPIJZ, Poverenik ukazuje da je nužno što pre zaustaviti, odnosno sprečiti dalju tendenciju pogoršavanja uslova za ostvarivanje prava javnosti odnosno prava građana na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Pogotovo ako se to čini na način koji za posledicu ima narušavanje jedinstva pravog poretka, izazivanje sukoba zakona i ugrožavanje prava javnosti i građana.

S tim u vezi Poverenik podseća da svi strateški dokumenti Vlade i Skupštine i u vezi sa reformom državne uprave, i u vezi sa procesom evropskih integracija, i u vezi s borbom protiv korupcije predviđaju i zahtevaju viši nivo transparentnosti rada organa i otklanjanja prepreka u primeni postojećeg ZSPIJZ.

Ukoliko, uprkos tome, ministri ili Vlada ipak nalaze da postoje opravdani razlozi za otežavanje uslova za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama ili za ograničavanje nadležnosti Poverenika za informacije, i veruju da te razloge mogu da objasne demokratskoj javnosti, za to treba da koriste jedino dozvoljene procedure, dakle izmene samog ZSPIJZ, kojima su ta prava i te nadležnosti i utvrđene.

Izvor:Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…