Poverenica: Najveći broj pritužbi u protekloj godini zbog diskriminacije u postupku zapošljavanja

Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti

Beograd, 10. oktobar 2016. – Više od polovine ukupnog broja pritužbi pristiglih Povereniku za zaštitu ravnopravnosti odnosi se na problem u ostvarivanju ekonomskih i socijalnih prava, izjavila je poverenica Brankica Janković dodajući da će budućnost rada uticati na sva naša druga ljudska prava.

"Najveći broj pritužbi u protekloj godini podnet nam je zbog diskriminacije u postupku zapošljavanja ili na poslu, u postupku pred organima javne vlasti, kao i prilikom pružanja javnih usluga ili pri korišćenju objekata i površina", rekla je Janković na skupu "Kreiranje delotvornih alata za unapređenje i zaštitu socijalnih i ekonomskih prava".

Ona je istakla da se više od jedne trećine pritužbi koje stiže povereniku, 33 odsto njih, odnosi na slučajeve diskriminacije prilikom zapošljavanja i uopšte tokom radnog odnosa.

''Veliki broj pritužbi dolazi od strane žena, koje su često diskriminisane nakon povratka sa porodiljskog i odsustva radi nege deteta, što smo imali priliku da čujemo da je čest slučaj i u Evropi'', rekla je Janković i dodala da je institucija poverenika efikasna u rešavanju tih slučajeva – u više od 90 odsto slučajeva, nakon obraćana povereniku, građani su ostvarili pravo.

Koliko su ta prava fundamentalna i koliko na njihovom unapređivanju mora neprekidno da se radi, pokazuje i činjenica da su i dalje, prema prošlogodišnjim izveštajima poverenika za zaštitu ravnopravnosti i drugih nezavisnih organa, u Srbiji posebno ranjivo veoma siromašno stanovništvo, deca i mladi, osobe sa invaliditetom, žene, starije osobe, žrtve nasilja u porodici, izbeglice, pripadnici nacionalnih manjina i LGBT populacije.

Prema njenim rečima, u isto vreme, i mnoge siromašne porodice izložene su višestrukim faktorima rizika.

Podsećajući da su ekonomska i socijalna prava ljudska prava koja se odnose na radno mesto, socijalnu sigurnost, porodični život, učešće u kulturnom životu, na pristup stanovanju, hrani, vodi… ona je istakla da je u vremenu ekonomske krize, neizvesnosti i teškoća, pojačano kršenje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava.

"Ekonomska kriza, sama po sebi, jeste izvor nesigurnosti i potencijalne nestabilnosti", rekla je Janković, dodajući da seu upravo ekonomska kriza i mere štednje stvorile poseban kontekst za ostvarivanje uloge i doprinosa tela za ravnopravnost, zaštiti ekonomskih i socijalnih prava.

Ona je istakla da poštovanje i ostvarivanje socijalnih i ekonomskih prava predstavljaju jedan od trajnih prioriteta u radu institucije Poverenika, ali i drugih tela za ravnopravnost u EU.

''Današni skup pokazuje da se Srbija nalazi u samom vrhu evropskih dešavanja po svim pitanjima, a posebno po pitanju ekonomskih i socijalnih prava'', rekla je Janković dodajući da je to treći sastanak Platforme za saradnju između Saveta Evrope, evropskih mreža nacionalnih tela za ljudska prava i ravnopravnost i Agencije EU za fundamentalna prava o ekonomskim i socijalnim pravima.

Ona je istakla da se na skupu čulo da se sve zemlje članica EU i Saveta Evrope suočavaju sa najozbiljniji izazovima u ostvarenju, unapređenju i zaštiti ekonomskih i socijalnih prava.

''Budućnost rada će uticati na sva naša druga ljudska prava. Biće suvišno govoriti o bilo kom drugom ukoliko se pravo na rad, iz koga proističu sva druga prava i koje je ključno za kvalite našeg života, ne bude moglo ostvarivati'', rekla je Janković.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…