Podneta inicijativa Ustavnom sudu povodom zabrane uslovnog otpusta

Ustavni sud

Beograd, 03. decembar 2019. – Beogradski centar za ljudska prava je pripremio i organizovao podnošenje zajedničke inicijative predstavnika stručne javnosti da Ustavni sud ispita ustavnost i saglasnost sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredaba Krivičnog zakonika i Zakona o posebnim merama za sprečavanje krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima kojima se zabranjuje uslovni otpust osuđenih za krivična dela kažnjiva kaznom doživotnog zatvora.

U inicijativi koja je podneta Ustavnom sudu navedeno je da zabrana uslovnog otpuštanja osuđenih za navedena krivična dela čini kaznu doživotnog zatvora nesmanjivom na penološkim osnovama, s obzirom da u pravnom poretku Srbije ne postoji nijedan drugi delotvoran pravni mehanizam za preispitivanje te kazne na penološkim osnovama.

Po oceni podnosilaca inicijative, kazna doživotnog zatvora na ovaj način postaje nespojiva sa ljudskim dostojanstvom, nečovečna i ponižavajuća.

Ustavnom sudu je inicijativom predloženo da pokrene postupak za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima člana 46. stava 5. Krivičnog zakonika i člana 5. stava 2. Zakona o posebnim merama za sprečavanje krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima, i to sa članovima 23. i 25. Ustava Republike Srbije, članovima 7. i 10. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i članom 3. Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Takođe je predloženo da Ustavni sud obustavi izvršenje pojedinačnih akata koji bi bili doneti na osnovu osporenih zakonskih odredaba.

Beogradski centar za ljudska prava očekuje da će Ustavni sud neodložno pristupiti razmatranju ove inicijative u cilju zaštite ljudskih prava koje garantuju Ustav i potvrđeni međunarodni ugovori.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…