Počeo rad na novom Zakonu o referendumu i narodnoj inicijativi

građani

Beograd, 25. septembar 2019. – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom saopštava da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave otpočelo rad na pripremi Nacrta zakona o referendumu i narodnoj inicijativi.

Svi zainteresovani svoje komentare i sugestije mogu poslati na lokalna.samouprava@mduls.gov.rs .

Važeći Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi donet je 1994. godine, a minimalno izmenjen 1998. godine i po nizu svojih rešenja je restriktivan, prevaziđen i neusaglašen sa Ustavom.

Kako navodi Ministarstvo, ovaj zakon ne omogućuje građanima da efikasno ostvaruju svoje pravo na učešće u vršenju vlasti putem referenduma i narodne inicijative.

Primena niza rešenja sadržanih u Zakonu u praksi je pokazala velike nedostatke, zbog čega se referendum i narodna inicijativa retko koriste.

Neke od ključnih odredbi važećeg zakona nisu u saglasnosti sa Ustavom, kako one koje uređuju oblast referenduma poput kruga ovlašćenih predlagača sprovođenja referenduma, većine od ukupnog broja birača kao uslov za uspeh referenduma, nadležnosti suda itd, tako i one u oblasti narodne inicijative kod koje je ključno ograničnje neprimereno kratak rok od osam dana za prikupljanje potpisa.

Zakonska rešenja ne poznaju, niti uređuju, sve vrste referenduma koje poznaje Ustav. U njima se ne nalaze ni pravila koja su korespodentna sa promenama u izbornom zakonodavstvu, niti je obezbeđena adekvatna zaštita prava birača i potpisnika narodne inicijative.

Zbog svega toga, Ministarstvo smatra da postoji očigledna potreba za donošenjem novog Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, koji bi bio materijalno i formalno usaglašen sa Ustavom i omogućio šire učešće građana u vršenju vlasti putem referenduma i narodne inicijative.

Rad na pripremi Nacrta zakona bi trebalo da rezultira rešenjima svih navedenih problema u primeni važećeg zakona ali i dalje, unapređenje zaštite prava građana u ovim postupcima, omogućavanje prikupljanja potpisa građana i elektronskim putem, uređivanjem finansiranja, izveštavanja i sprovođenja referendumske kampanje i sprovođenja narodne inicijative, obaveze organa u ovim postupcima, izgradnju administrativnih kapaciteta za pravilno sprovođenje svih procesnih radnji u ovim oblastima i drugo, navodi se u objavi o početku rada na ovom zakonu.

Nakon završetka ovog dela postupka pripreme Nacrta zakona, planirano je sprovođenje postupka javne rasprave radi sprovođenja dodatnih konsultacija sa svim zainteresovanima.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…