Peta plenarna sednica Nacionalnog konventa o EU

Nacionalni konvent o EU

Beograd, 21. april 2018. –  Peta Plenarna sednice Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) biće održana u Narodnoj skupštini Republike Srbije, 23. aprila 2018. godine, sa početkom u 10h.

Na sednici se očekuje učešće predsednice Vlade, ministara evropskih integracija, pravde i kulture, Pregovaračkog tima, predstavnika Pregovaračkih Radnih grupa Vlade, kao i predstavnika Radnih grupa NKEU, diplomatskog kora, donatorske zajednice i medija.

Podsećamo, Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) uspešno je okončao četvrti ciklus rada.

Ova platforma civilnog društva, koja okuplja preko 700 organizacija, uspešno sledi svoju misiju i nizom aktivnosti Radnih grupa doprinosi ostvarenju svog osnovnog cilja, a to je aktivan doprinos sadržaju pregovora sa Evropskom unijom, uz transparentnost procesa i dostupnost informacija, kroz ostvarivanje dijaloga izmеđu prеdstаvnikа nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа i prоfеsiоnаlnih udruženja sa jedne strane i predstavnika Vlade, sa druge strane.

Kao i svake godine od osnivanja, članice NKEU organizuju Plenarnu sednicu, na kojoj će biti predstavljeni rezultati rada, koji su postignuti u prethodnih godinu dana, sa posebnim fokusom na ovogodišnji Izveštaj o napretku Srbije u procesu integracije u Evropsku uniju.

Nakon više od 180 održanih sednica Radnih grupa NKEU, za četiri godine kontinuiranog rada na unapređenju sadržaja pregovaračkih pozicija i unapređenju ključnih strateških dokumenata Vlade i Akcionih planova za pojedina poglavlja, NKEU želi da da i svoje viđenje napretka Srbije ka članstvu u EU i ukažu na ključna pitanja, prepreke i ponude niz preporuka, do kojih su došli ozbiljnim analitičkim radom i monitoringom procesa pregovora sa EU.

Plenarna sednica Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji prilika je da organizacije civilnog društva, u prisustvu predstavnika Vlade Republike Srbije, Pregovaračkog tima i Narodne skupštine, pokrenu dijalog o ključnim aspektima dalje integracije u Evropsku uniju, troškovima, ali i dobitima, koje od ovog trasformativnog i reformskog procesa imaju i naši građani i privreda u celini. To je takođe prilika da se dobiju najrelevantnije informacije o sadržaju i dinamici pregovora Srbije i Evropske unije, kao i saznanja o budućim koracima za koje čitavo društvo treba da se pripremi.

Ove godine NKEU je posebno zainteresovan za sadržaj Izveštaja o napretku Srbije, stanje u Poglavlju 23, proces promene Ustava, kao i za oblast slobode govora i slobode medija.

Sednica Nacionalnog konventa je tako i koncipirana da obuhvati sve pomenute tematske celine i uključi sve ključne aktere koji u ovom procesu učestvuju: Vladu, Narodnu skupštinu, Evropsku uniju i organizacije civilnog društva.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…