1. Početna
 2. Društvo
 3. Partije da preuzmu čvrstu političku obavezu u vezi sa ostvarivanjem dečjih prava

Partije da preuzmu čvrstu političku obavezu u vezi sa ostvarivanjem dečjih prava

UNICEF u Srbiji apeluje na sve političke partije koje 2016. godine učestvuju u izborima da u svoje partijske programe integrišu ključna pitanja u vezi sa ostvarivanjem dečjih prava.

Ovo je izuzetno važan period: stvaraju se nove vizije i daju obećanja, a građani odlučuju ko će steći njihovo poverenje i predvoditi ih u narednim godinama. Važno je da ne zaboravimo one koji nemaju priliku da podignu svoj glas i glasaju na izborima – a to su DECA.

Broj dece u Srbiji se kontinuirano smanjuje i ona čine samo 17% stanovništva. Stvaranje bolje budućnosti za decu Srbije je najznačajnija strateška investicija koja može da se napravi. UNICEF poziva sve političke partije i sve glasače da se postaraju da deca Srbije budu pravi pobednici ovih izbora.

Molimo vas da hitno obratite pažnju na sledeće:

 • Srbija ima negativan prirodni priraštaj od -4,9. Svake godine se rađa sve manje dece, tako da je svaki život važan. U Srbiji se stanovništvo smanjuje za 35.000 ljudi na godišnjem nivou. Što znači da će u narednih 15 godina nestati 4 grada veličine Kruševca ili 5 gradova poput Čačka ili Jagodine.
 • Skoro 20% dece nije primilo sve vakcine, a blizu 30% dece mlađe od 5 godina nema adekvatnu ishranu. To može dovesti do slabljenja imuniteta, veće podložnosti raznim bolestima, smetnji u fizičkom i mentalnom razvoju, kao i do smanjene produktivnosti.
 • 50% dece uzrasta od 3-5 godina ne ide u vrtiće (procenat u Evropskoj uniji je manji od 17%), a čak 91% najsiromašnije dece ne pohađa bilo kakav program učenja u predškolskom dobu.
 • Deca koja dobiju podršku tokom prvih godina života postižu bolji uspeh u školi. Kasnije, kada odrastu, lakše se zapošljavaju i bolje zarađuju, boljeg su zdravlja, manje zavise od socijalne pomoći i ređe se upuštaju u kriminal nego ona deca koja nisu imala šansu da uče u ranom detinjstvu.
 • Deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom još uvek se bore za pristup obrazovnim i zdravstvenim uslugama i rehabilitaciji.
 • 30% petnaestogodišnjih učenika i učenica ne poseduje adekvatne veštine čitanja i pisanja, što znači da nisu sposobni da savladavaju svakodnevne životne i poslovne zadatke koji zahtevaju veštine čitanja koje prevazilaze osnovni nivo.
 • 6.000 dece je razdvojeno od roditelja i smešteno u ustanove socijalne zaštite. Ukupan broj dece koja žive u ustanovama i dalje se povećava.
 • Skoro 80% dece koja žive u ustanovama su deca sa smetnjama u razvoju.
 • Više od 40% dece je izloženo nasilnim metodama disciplinovanja kod kuće koje negativno utiču na njihov razvoj.
 • Romska deca, a naročito romske devojčice, zaostaju prema svim socijalno-ekonomskim pokazateljima (samo 64% završi osnovno obrazovanje, 15% romskih devojčica pohađa srednju školu, 19% dece zaostaje u rastu, 57% devojčica stupa u brak pre navršene 18. godine, samo 45% od najsiromašnijih prima dečiji dodatak, itd.).
 • Podaci o stanju najranjivije dece (dece sa smetnjama u razvoju, romske dece, itd.) su još uvek oskudni, što otežava razvoj ciljanih intervencija i praćenje njihovog efekta.

Da bi se obezbedilo pružanje inkluzivnijih usluga koje će biti podjednako dostupne svoj deci, UNICEF u Srbiji poziva sve političke partije da se obavežu da će za decu učiniti sledeće:

 1. Kao jedan od prioriteta postaviti programe ishrane i zdravstvene zaštite za svu decu, kao i podržavati programe za roditelje koji će deci obezbediti stalnu negu sa mnogo ljubavi i podsticaja za učenje u ranim godinama života.
 2. Ubrzati obezbeđivanje usluga inkluzivnog, kvalitetong i relevantnog obrazovanja za svu decu, uključujući za decu iz manjinskih grupa, i obezbediti da sva deca dobiju jednake šanse.
 3. Podstaći uključivanje dece sa smetnjama u razvoju u društvo i obrazovni sistem i tako osigurati da svako dete ostvari svoj puni potencijal.
 4. Kao jedan od prioriteta postaviti jačanje bioloških porodica i zaštititi decu od siromaštva i njegovih negativnih posledica.
 5. Obezbediti izmeštanje dece iz institucija i osigurati da sva deca žive u porodici ili porodičnom okruženju.
 6. Kao prioritet postaviti zaštitu sve dece od zloupotreba, zanemarivanja i svih vrsta nasilja (fizičkog, psihičkog, seksualnog).
 7. Redovno i blagovremeno obezbeđivati podatke i informacije o deci, posebno onoj koja su najugroženija.
 8. Obezbediti da neophodne investicije za decu budu uključene i vidljive u nacionalnom i lokalnim budžetima.
 9. Osigurati sprovođenje i praćenje Strategije za Rome.

Srbija poseduje resurse, ljudski kapital i potencijal da unapredi položaj svoje dece. Pozivamo vas da preuzmete čvrstu političku obavezu za najdragoceniji resurs Srbije.

Izvor: UNICEF Srbija

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…