Participacija mladih bi trebalo da bude deo obrazovnog sistema

učionica

Beograd, 11. februar 2020. – Unija srednjoškolaca sprovela je, u saradnji sa Građanskim inicijativama, istraživanje stanja participacije u školama i glavnih problema i prepreka u vezi sa ulogama i mehanizmima značajnim za njen razvoj, kroz razgovor sa relevantim akterima, i u skladu sa tim formulisanje glavnih izazova i preporuka.

Istraživanje je realizovano u okviru projekta Podrška jačanju učeničke participacije za građansko obrazovanje – „Demokratija se uči u školi!” , uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

Glavni nalazi istraživanja podeljenji su po ciljnim grupama (učenici, profesori građanskog vaspitanja, stručni saradnici, direktori, predstavnici omladinskih udruženja, neformalnih grupa za mlade i Kancelarija za mlade).

U okviru svake ciljne grupe, analizirani su njihovi stavovi i mišljenja o učeničkoj participaciji, koju čine dve glavne oblasti: Akeri i uloge i mehanizmi.

Akteri se odnose na profesore, direktore, stručne saradnike i predstavnike lokalnih omladinskih udruženja i grupa, dok se pod mehanizmima podrazumeva nastava građanskog vaspitanja, učenički parlamenti i pomenuta udruženja.

Rezultati istraživanja ukazuju da školski akteri ne uviđaju i ne koriste potencijal mehanizama u razvoju učeničke participacije, usled čega oni ne fukcionišu dobro, najčešće samo pro forme.

Većina aktera je pasivna, a primeri dobre prakse odnose se na uspehe entuzijastičnih pojedinaca i pojedinačne inicijative.

Nepostojanje procedura i kontinuirane prakse u podsticanju i razvijanju participacije u školama omogućava zanemarivanje ove oblasti.

Glavne preporuke odnose se na unapređivanje mehanizama kroz saradnju svih relevantnih aktera, jačanje kapaciteta profesora, edukaciju učenika i zaposlenih u školi o mogućnostima i značaju participacije, sa akcentom na građanskom vaspitanju i učeničkim parlamentima, kao mehanizmima za razvoj participacije.

Takođe, preporučuje se da škole i nadležne institucije preduzmu aktivnu ulogu u promovisanju participacije, kreiranju podsticajnog okruženja i obezbeđivanju uslova za veće učešće ućenika.

U tom smislu, participacija mladih bi trebalo da bude deo sistema i proceduralno regulisana na nivou škole, koja učenicima mora da obezbedi davanje predloga stručnim organima u vezi sa pravilima ponašanja, godišnjem planu rada, merama bezbednosti, školskom razvojnom planu, izboru udžbenika i drugim pitanjima od značaja.

Istraživanje je dostupno za preuzimanje na sajtu Unije srednjoškolaca Srbije.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…