Otvorene prijave za učešće u programu razmene Beograd-Prijedor-Priština

radionica

Beograd, 04. februar 2020. – Fond za humanitarno pravo (FHP), Centar za mlade KVART (Prijedor, BiH) i Fond za humanitarno pravo Kosovo pozivaju mlade iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Kosova* da se prijave za učešće u programu razmene, koji će se održati u periodu između marta i septembra 2020. godine.

Rok za prijavu ističe 20. februara 2020. godine u ponoć.

I nakon proteka više od dvadeset godina od završetka sukoba na području bivše Jugoslavije, suočavanje sa prošlošću se odvija u društvima zaokupljenim jednostranim narativima i podelom na „nas i njih“.

Istraživanja pokazuju da više od 70% učenika osnovnih škola o ratnim sukobima ne uči u školama, te da se o tim temama najčešće upoznaju kroz priče u okviru porodice i medija.

Na taj način se selektivni i nekritički narativi prenose na mlađe generacije, što u situaciji kada je komunikacija sa pripadnicima drugih nacionalnih zajednica ograničena ili je uopšte nema, onemogućuje uvid u perspektive i patnje drugih.

Cilj programa razmene je da, razvijajući otvoreni interkulturni dijalog, poveže 20 mladih aktivista i aktivistkinja iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Kosova i da ih osnaži da preuzmu značajnije uloge u procesu pomirenja i suočavanja sa prošlošću u svojim zajednicama.

Program uključuje tri petodnevne radionice u Beogradu (okvirno vreme održavanja je mart/april), Prijedoru (okvirno vreme održavanja je maj/jun) i Prištini (vreme održavanja je septembar).

Tokom tih radionica polaznicima će biti predstavljeni osnovni principi i mehanizmi tranzicione pravde i sudski utvrđene činjenice o ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije. Osim teorijskog dela programa, polaznici će imati vođene posete mestima stradanja, posete udruženjima žrtava i članova njihovih porodica i učestvovati u lokalnim komemorativnim aktivnostima.

Program predviđa aktivno učešće mladih, koji će delom i sami kreirati program, a potom i sprovoditi aktivnosti, uz podršku organizatora. Od polaznika će se očekivati aktivno učešće od početka do kraja programa.

Pravo učešća imaju osobe starosti od 18 do 30 godina, iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Kosova. Prijava se vrši popunjavanjem upitnika. Troškove putovanja, viza, smeštaja i ishrane snose organizatori.

Selekcija kandidata biće završena do 1. marta, izborom onih koji pokažu najveće interesovanje i motivaciju, i obavežu se na aktivno učešće. O konačnim rezultatima biće obavešteni samo oni koji budu izabrani za učešće u programu.

Dodatne informacije mogu se zatražiti putem email adrese: events@hlc-rdc.org.

* Ovo određenje ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…