Otvorena vrata pravosuđa: O slobodi i ograničavanju prava mirnog okupljanja građana Srbije

kamere

Beograd, 11. april 2020. – Na određena ljudska prava i slobode smo toliko navikli u mirnom, redovnom ili normalnom odvijanju života, da na njih ponekad i zaboravimo.

Goran Sandić – Saradnik Beogradskog centra za ljudska prava.

Uvođenjem vanrednog stanja u Republici Srbiji 15. marta 2020. godine zbog širenja COVID-19 virusa, otvara se mogućnost da vlasti ograniče niz ljudskih prava i sloboda. To je slučaj i sa slobodom mirnog okupljanja, a autor teksta pokušaće da ukratko približi slobodu mirnog okupljanja, te pod kojim uslovima i koliko može da se ograniči.

U Srbiji se javnim okupljanjem smatra okupljanje više od 20 ljudi na istom mestu koji žele da izraze, ostvare ili promovišu državna, politička, socijalna i nacionalna uverenja, ciljeve, slobode i prava u demokratskom društvu.

U smislu Zakona o javnom okupljanju, javna okupljanja se dešavaju i na otvorenom i u zatvorenom prostoru, a jedina razlika je što okupljanja u zatvorenom ne podležu prethodnoj prijavi policiji.

Javno okupljanje je važno jer stoji u samim temeljima demokratskog društva. Ono je direktan preduslov za javno izražavanje mišljenja, ali i za učestvovanje u raspravama od značaja za zajednicu.

Internet platforma Otvorena vrata pravosuđa je digitalni portal edukativnog karaktera, kreiran da omogući građanima lakše informisanje o pravosuđu.

Slobodu mirnog okupljanja građanima Srbije garantuju međunarodni ugovori i Ustav Republike Srbije.

I međunarodni ugovori i Ustav dozvoljavaju ograničavanja ove slobode, ali pod određenim uslovima.

Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda predviđa tri uslova za ograničavanje: 1) da bude u skladu sa zakonom; 2) da je neophodno u demokratskom društvu; i 3) da odgovara legitimnom cilju koji postavlja sama Konvencija.

Ustav Republike Srbije na sličan način predviđa ograničenja slobode mirnog okupljanja, a osnov za ograničavanje (legitimni cilj u rečniku Evropske konvencije) bi u trenutnom slučaju bila zaštita javnog zdravlja.

Tekst, u celosti, možete pročitati na sajtu Otvorena vrata pravosuđa.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…