Osuđivanost za nasilje treba da bude smetnja za rad u crnogorskim školama

potpis

Podgorica, 08. avgust 2016. – Institut za vladavinu prava (IVP) iz Podgorie podneo je ministru prosvete Crne Gore Predragu Boškoviću inicijativu za izmenu Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju kako bi osuđivanost za krivična dela sa elementima nasilja i druga teška krivična dela bili smetnja za zasnivanje radnog odnosa u školi, što sada nije slučaj.

IVP je predložio da nastavnik ne može da bude primljen u radni odnos, niti direktor da bude izabran na tu funkciju ako je osuđivan za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju.

Uz to, Institut je predložio dodatnu zaštitu dece od nasilja i predložio da se Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju propiše da nastavnik ne može biti primljen u radni odnos, niti direktor da bude izabran na tu funkciju ako je osuđivan za druga krivična dela čije je bitno obeležje upotreba sile, pretnje ili prinude, ako su izvršena prema maloletnim licima, bez obzira na izrečenu sankciju i ako su izrečene mere zaštite od nasilja u odnosu na dete, u postupku zaštite od nasilja u porodici u skladu sa odredbama Porodičnog zakona.
 
Predlog IVP-a predviđa i da nastavnik ili direktor gubi licencu za rad ako je osuđen za neko od krivičnih dela koja predstavljaju smetnju za rad sa decom. 
 
IVP, u svom saopštenju, navodi  da nastavnik mora da bude uzornog ponašanja ne samo u školi, već i van radnog mesta, kao i  da osoba koja je osuđivana za nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, itd. ne sme da ostvaruje kontakt sa decom, odnosno da izvodi nastavu. 

IVP smatra da sprečavanje da sa decom rade, a školama rukovode osobe koje imaju istoriju nasilnog ponašanja prema deci, jedan je od značajnih koraka ka uspostavljanju modela nenasilne škole.

„Nultu toleranciju“ nasilja nad decom nije moguće postići ukoliko postoji zakonska tolerancija prema izvršenom nasilju nad detetom koje je utvrđeno pravnosnažnom sudskom odlukom u odgovarajućem postupku.

„Nenasilna“ škola podrazumeva nenasilnog nastavnika/direktora i sistem obrazovanja i vaspitanja koji nije tolerantan na nasilje u bilo kom obliku. Suštinska prevencija nasilja nije moguća ukoliko učenici u školi trpe nasilje odraslih ili su svedoci takvog nasilja; niti ukoliko od njih traži da kao autoritet prihvate osobu koja ima istoriju nasilnog ponašanja prema detetu.

Suštinska prevencija nasilja počinje kada se učenicima šalje poruka da se nasilno ponašanje ne toleriše, da se zbog njega snose posledice i da ono- kada su u pitanju odrasli – predstavlja neotklonjivu smetnju za rad i napredovanje u karijeri kada je reč o poslovima na kojima se radi sa decom. 

IVP smatra da osuđivanost za krivična dela sa elementima nasilja  predstavlja osnov za nedostojnost lica da izvodi nastavu, odnosno obavlja obrazovno vaspitni rad, i da ona kao takva moraju biti taksativno navedena u zakonu koji reguliše prijem nastavnika u radni odnos u Crnoj Gori.

Institut za vladavinu prava u svom saopštenju za javnost iskazuje nadanje da će Ministarstvo prosvete, u skladu sa svojim nadležnostima i postavljenim ciljevima, posebno onim koji se odnose na zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, pripremiti i Vladi Crne Gore dostaviti odgovarajuće izmene ovog zakona.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…