1. Početna
  2. Društvo
  3. Osobe sa invaliditetom nedovoljno upoznate sa pravima iz domena zdravstvene zaštite

Osobe sa invaliditetom nedovoljno upoznate sa pravima iz domena zdravstvene zaštite

Fokus grupa Valjevo

Valjevo – U  Klubu osoba sa invaliditetom Valjevo realizovana fokus grupa za predstavnike valjevskih organizacija osoba sa invaliditetom.

Fokus grupa je organizovana u okviru projekta „Koraci za zdravstvo po meri pacijenta“, koji sprovodi neformalna mrežu organizacija civilnog društva “Zdravo pravo” koju čine: Pravni skener iz Beograda, Hrabriša iz Novog Sada, Romani Cikna iz Kruševca i Dijalog iz Valjeva.

Cilj projekta je doprinos promeni prakse pružalaca zdravstvenih usluga aktivnim uključivanjem građana u primeni mehanizama za zaštitu prava i povećanjem nivoa transparentnosti rada pružalaca zdravstvenih usluga u okviru prava na refundaciju„, naveo je Aleksandar Milijašević iz valjevskog Dijaloga.

Dodao je i da su do sada, u okviru projekta, „realizovane fokus grupe u Novom Sadu (za predstavnike organizacija koje okupljaju pacijente koji se nalaze u visokom riziku od oboljevanja) i Kruševcu (za predstavnike organizacija romske zajednice)„.

Milijašević je pozvao građane da građanke i građani imaju priliku da, popunjavanjem onlajn ankete,  sa nama podele svoja znanja i iskustva o uslugama iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, da li su im dostupne informacije o refundaciji i načinu zaštite garantovanih prava u zdravstvenom sistemu.

Načela zdravstvenog sistema govore da su zdravstvene usluge u potpunosti dostupne svim građanima, ali praksa pokazuje da zdravstvene ustanove često nisu u mogućnosti da pruže usluge u skladu sa propisima„, izjavila je za valjevske medije Jelena Stanković, koordinatorka projekta.

U situaciji kada zdravstvene ustanove ne mogu obezbediti usluge, one imaju obavezu da pacijentima pruže informaciju o načinu ostvarivanja prava iz zdravstvene zaštite. Međutim, uskraćivanje ovih informacija je postalo učestalo i dovodi do onemogućavanja građana da dobiju zdravstvene usluge garantovane propisima„, naglasila je advokatkinja Marina Mijatović.

Najizloženiji takvom uskraćivanju ostvarivanja prava su upravo predstavnici ciljnih grupa našeg projekta (osobe sa invaliditetom, opšta populacija, romska zajednica, pacijenti koji se nalaze u visokom riziku od oboljevanja)“ dodala je.

——–

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji/članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” je projekat Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

#ACTprojekat čine 3 stuba: 1. grantovi; 2. izgradnja i jačanje kapaciteta; 3. jačanje uporišta u zajednici.

 

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…

Preporučujemo…