Organi vlasti u Srbiji sve netransparentniji u svom radu

pristup informacijama od javnog-značaja

Beograd, 26. septembar 2022. – Povodom obeležavanja Međunarodnog dana pristupa informacijama i Dana prava javnosti da zna 28. septembra, Koalicija za slobodu pristupa informacijama od javnog značaja konstatuje da su organi vlasti u Srbiji sve netransparentniji u svom radu.

Saopštenje Koalicije za slobodu pristupa informacijama od javnog značaja prenosimo u celosti.

Pravo na pristup informacijama od javnog značaja jedno je od osnovnih prava zajemčenih i Ustavom Republike Srbije.

Prošlogodišnje izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja nisu doprinele rešavanju dva ključna problema u ostvarivanju prava, na šta je Koalicija više puta ukazivala.

Naime, visok broj neizvršenih rešenja Poverenika pokazatelj je neodgovornog odnosa prema građanima i njihovim pravima, ali i zakonima koji uređuju transparentnost rada organa vlasti. Značajan broj neizvršenih rešenja odnosi se na informacije koje se tiču životne sredine i raspolaganja javnim novcem, a uskraćivanjem informacija se rukovodioci organa vlasti i druga lica štite od odgovornosti za svoje nezakonite radnje i propuste.

Dodatno, izmene Zakona nisu iskorišćene da se obezbedi adekvatna pravna zaštita u situacijama kada informacije uskraćuju organi protiv kojih ne može da se uloži žalba Povereniku, među kojima prednjači Vlada Republike Srbije.

U odnosu na region, Srbija se izdvaja kao najzatvorenija u pogledu transparentosti rada Skupštine i Vlade, uključujući ministarstva i ostale organe izvršne vlasti, kako pokazuje Regionalni indeks otvorenosti.

Dodatno, rezultati istraživanja o nivou transparentnosti pravosuđa, pokazuju da transparentnost sudova i tužilaštava opada ukoliko su predmet zahteva informacije koje su medijski interesantne i potencijalno uključuju nosioce javnih funkcija.

Imajući u vidu zakonodavne i kontrolne nadležnosti Narodne skupštine, kao i činjenicu da je u prethodnom periodu pristup informacijama o radu ovog organa bio otežan, od izuzetnog je značaja da se unapredi transparentnost rada Narodne skupštine, ali i da kao organ ona ispuni i svoju kontrolnu ulogu i time obezbedi transparentnost ostalih organa vlasti.

Prvi korak u tom pogledu je da nadležni skupštinski odbori razmotre godišnji izveštaj Poverenika i da utvrde kvalitetne zaključke za rešavanje problema u oblasti ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Želeći da istakne ulogu, ali i odgovornost Narodne skupštine u poštovanju prava na pristup informacijama kao i odgovornosti organa vlasti, a posebno izvršne vlasti u sprovođenju zakona, Koalicija za slobodu pristupa informacijama domaćin je javnog događaja Informacija je moć – jačanje uloge Parlamenta u unapređenju transparentnosti rada organa vlasti, na kojem će učestvovati predstavnici poslaničkih grupa i parlamentarnih odbora, nezavisnih institucija, javnog i civilnog sektora.

Koaliciju za slobodu pristupa informacijama čine organizacije koje se u svom radu bave pitanjima transparentnosti, otvorenosti  i odgovornosti organa javne vlasti.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…