Opštine sa nula otpada: O upravljanju otpadom u Bajinoj Bašti

Ivan Marković

Novi Sad, 29.01.2022. – Od kad čovek kao vrsta postoji na planeti Zemlji, za sobom je ostavljao otpad.

Količina generisanog otpada može varirati, u zavisnosti od gustine naseljenosti populacije na nekom mestu.

 O tome da li jedna novosadska pijaca može postati primer cilkularne ekonomije možete pročitati ovde.

U velikim naseljima, čak i biorazgradivi otpad može predstavljati ozbiljan problem za životnu sredinu. Dolaskom industrijske revolucije, problem otpada je postao još veći. Pored biorazgradivog otpada, koji je već uveliko postojao, pojavile su se nove vrste otpada – metal, staklo, odeća, obuća i kasnije plastika, koja danas predstavlja najrasprostranjeniju vrstu otpada na planeti i jednu od najopasnijih po životnu sredinu.

Naravno, otkad postoji otpad, postojali su i različiti modeli zbrinjavanja upravljanja otpadom.

Srbija i Bosna i Hercegovina, iako nemaju dobro organizovane sisteme upravljanja otpadom kao zemlje Zapadne Evrope, teže ka ostvarivanju tog cilja.

O tranziciji Srbije i Bosne i Hercegovine na cirkularni ekonomski model možete pročitati ovde.

Projekti kao što je projekat „Opštine sa nula otpada“ imaju svrhu da pomognu lokalnim zajednicama da unaprede svoje sisteme sakupljanja, zbrinjavanja i upravljanja otpadom i promene svest građana u tim zajednicama.

Projektne aktivnosti se sprovode na području šest pilot opština u Srbiji i Bosni i Hercegovini: Bajina Bašta, Krupanj, Vladimirci, Visoko, Sarajevo Centar i Ilijaš. U projekat su uključene lokalne interesne strane – opštinske uprave, javna komunalna preduzeća i srednje škole.

O tome kako napreduje ovaj proces tranzicije na lokalnom nivou govori Ivan Marković, koji radi kao šef Sektora za razvoj i investicije u JKP „12. Septembar“ u projektnoj pilot opštini, Bajinoj Bašti.

Marković podseća da je opština Bajina Bašta uvela primarnu selekciju otpada 2014. godine. Dodaje da je u prethodnoj 2021. godini taj procenat iznosio 14,4% selektovanog otpada koji se kao takav isporučuje Regionalnom centru za upravljanje otpadom „Duboko“ iz Užica.

Na pitanje koliko su građani opštine Bajina Bašta upoznati sa principima koncepta nula otpada i kakav je njihov generalni odnos prema otpadu i zaštiti životne sredine, Marković odgovara:

„Sa početkom ovog projekta „Opštine sa nula otpada“ smo u dva navrata medijskim nastupima upoznavali građane sa ovim projektom i konceptom „nula otpada“. Trenutno, nemamo jasnu sliku koliko je građana upoznato, ali je svakako taj procenat porastao ovom medijskom kampanjom.

Naš sagovornik objašnjava koji su najveći problemi na području opštine Bajina Bašta u smislu zbrinjavanja otpada.

„U 2021. godini smo očistili uz pomoć sredstava Ministarstva za zaštitu životne sredine svih registrovanih 56 divljih deponija na našem području. Ključni problemi su nedostatak infrastrukture za zbrinjavanje otpada i njegovu selekciju. Tu mislimo na stalnu potrebu za kontejnerima, kantama, velikim kontejnerima za kamione, kamione smećare i više mobilijara za selektovanje ostalog otpada: hladnjača za životinjski otpad, kontejner za elektronski otpad, rešavanje problema organskog otpada (komposteri i kompostana), kao i potrebe da se nabavi drobilica za drveni otpad poput kreveta, nameštaja, prozora, vrata, gradskog drveća i drugog krupnog drvenog otpada“.

Dodaje da je dobra komunikacija opštinske uprave i JKP „12. Septembar“, ali ne postoji praksa odvajajnja sredstava u budžetu za medijske promocije upravljanja otpadom i njegovo unapređenje.

Marković objašnjava  šta u narednom periodu predviđa Plan upravljanja otpadom na nivou opštine Bajina Bašta i koja je najveća prepreka za njegovu realizaciju.

„Plan upravljanja otpadom opštine Bajina Bašte vidim kao gorući problem, rešavanjem lokacije i izgradnjom transfer stanice u gradu. Ovo postaje ozbiljan problem. Neophodno je da se odredi lokacija koja će se urbanistički i planski urediti, a onda i pokrenuti i projektovanje i izgradnju iste. Skupština Opštine Bajina Bašta često razmatra ovaj problem, ali još uvek nema rešenja. Finansijska sredstva su drugi najveći problem za realizaciju Plana upravljanja otpadom. Neophodno je izdvojiti velika finansijska sredstva kako bi Bajina Bašta postigla da na jednom mestu realizuje i reši problem odlaganja i transfer otpada po najsavremenijim standardima. Izgradnjom infrastrukture, hale za pretovar, selekciju biootpada, elektronskog otpada, kabastog otpada, otpadnih ulja, otpad životinjskog porekla, tekstila, kao i izgradnjom mini kompostane i dela za građevinski otpad“, kategoričan je šef Sektora za razvoj i investicije u JKP „12. Septembar“ u projektnoj pilot opštini, Bajinoj Bašti.

———-

Projekat Opštine sa nula otpada finansira Evropska unija u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 sa ciljem postizanja dugoročne resursne efikasnosti u sektoru upravljanja otpadom. Kroz primenu zajedničkih akcija baziranih na principima nula otpada i cirkularne ekonomije projekat nastoji ojačati održivi razvoj u preko 90 jedinica lokalne samouprave prekograničnog područja Srbija – BiH. Implementacija je započela 1. marta 2021. godine, a trajaće 24 meseca. Telo za ugovaranje projekta je Ministarstvo finansija Republike Srbije (CFCU). Ukupni budžet projekta je 413.608,44 EUR, od čega je Evropska unija obezbedila 351.567,17 EUR bespovratnih sredstava.

Uz slogan Brojimo do nula, u okviru projekta je pokrenuta kampanja na društvenim mrežama Facebook i LinkedIn koja ima za cilj jačanje javne svesti u prekograničnom području. Više informacija pronađite na zvaničnoj veb stranici projekta, a da redovno primate obaveštenja o realizaciji projektnih aktivnosti i postignutim rezultatima, pretplatite se na projektni bilten.

Intervju sa gospodinom Ivanom Markovićem, šefom Sektora za razvoj i investicije u JKP „12. Septembar“ u projektnoj pilot opštini, Bajinoj Bašti, je realizovan u okviru projekta Opštine sa nula otpada.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…