Omogućiti zaštitu građana od grešaka Skupštine Crne Gore

Koalicija NVO-saradnjom do cilja traži od poslanika da omoguće pravnu zaštitu u slučajevima kada Skupština Crne Gore odlučuje o pojedinačnim pravima i obavezama građana i pravnih lica. Koalicija NVO traži da Skupština Crne Gore ne bude izuzeta od primene Zakona o upravnom sporu.

Koalicija NVO-saradnjom do cilja  Izražava zadovoljstvo što su poslanici Dritan Abazović i Neven Gošović predložili amandman na Predlog Zakona o upravnom sporu koji je na dnevnom redu Skupštine i očekujemo od ostalih poslanika iz svih političkih partija da daju podršku ovoj inicijativi.  Dosadašnja iskustva u procesima imenovanja  u pojedine savete i tela daju za pravo da se traži mogućnost sudske zaštite kojom će biti ograničena moć poslanika da shodno svom nahođenju i interesima primenjuju zakonske odredbe. Ukoliko poslanici ne podrže ovaj zahtev šalju jasnu poruku građanima da ne žele kontrolu svog rada i da i ne vode računa o interesima građana.

Odredba predloga Zakona o upravnom sporu, a koja je slična onoj u važećem propisu, onemogućava ostvarenje sudske zaštite za građane i pravna lica koja u postupcima koji se vode  pred ovim organima, ostvaruju svoja pojedinačna prava.

Dosadašnja praksa ukazuje na potrebu da se u upravnom postupku zaštite prava građana i pravnih lica od administrativne greške, povrede materijalnih i procesnih odredbi zakona. Konkretno, u postupcima imenovanja fizičkih lica odnosno predstavnika pravnih lica (nevladinih organizacija) u pojedina tela, dolazilo je do spornih situacija koje su bile predmet različitog tumačenja, što je izazvalo snažno interesovanje domaće i međunarodne javnosti. Nažalost, izostala je mogućnost vođenja odgovarajućeg sudskog postupka u kojem bi bilo utvrđeno pravilno tumačenje zakona i ostvarena zaštita pravnih interesa stranaka u sporu.

Ovo zato što je Upravni sud smatrao da je Predlog Odluke o imenovanju članova pojedinh tela, a koju donosi Administrativni odbor ”nije konačni akt protiv kojeg se može voditi upravni spor”, dok u odnosu na konačni akt Skupštine Crne Gore (odluka plenuma) Upravni sud nije imao i nema nadležnost jer je Skupština izuzeta od primene Zakona o upravnom sporu. Uvođenjem mogućnosti da se pred Upravnim sudom zaštite prava građana i pravnih lica i u ovim slučajevima, smanjio bi se pritisak i na same poslanike jer će eventualne greške biti ispravljene na valjan način u sudskom postupku.

Incijativa Koalicije NVO je u interesu  vladavine prava, potpunije pravne zaštite građana, zakonitog rada službe Skupštine Crne Gore, zakonitog rada Administrativnog odbora, doprinosi daljem razvoju nevladinih organizacija i civilnog društva i njihovom zakonitom učešću u organima i telima za koje je propisano da imaju pravo učešća pod utvrđenim uslovima.

Koalicija NVO-saradnjom do cilja trenutno okuplja 101 nevladinu organizaciju iz Crne Gore.

Izvor: Koalicija NVO-saradnjom do cilja

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…