Obrazovan Budžetski fond za potrebe vojnog obrazovanja

Vlada Republike Srbije

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o obrazovanju budžetskog fonda za potrebe vojnog obrazovanja i vojne naučnoistraživačke delatnosti.

Budžetski fond se obrazuje u cilju odvojenog prikazivanja pojedinih budžetskih prihoda, rashoda i izdataka namenjenih za razvoj vojnog obrazovanja i vojne naučnoistraživačke delatnosti, kao i razvoj i održavanje kapaciteta jedinica i ustanova Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koje se bave delatnostima vezanim za obrazovanje i naučnoistraživački rad.

Budžetski fond se otvara kao evidencioni račun u okviru glavne knjige trezora i to kao indirektni korisnik budžetskih sredstava, funkcija 250.

Sredstva za finansiranje Budžetskog fonda obezbeđuju se iz dela prihoda koje ostvare organizacione jedinice Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, koje se bave delatnošću istraživanja, edukacije i razvoja, a koji zadržavaju karakter sopstvenih prihoda u skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu, donacija i budžeta i drugih izvora u skladu sa zakonom. Obim sredstava iz budžeta i drugih izvora u skladu sa zakonom utvrdiće ministar odbrane.

Sredstva Budžetskog fonda koriste se za obavljanje delatnosti vojnog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada koji je u funkciji vojnoškolskih ustanova i vojnih naučnoistraživačkih ustanova, naučno i stručno usavršavanje zaposlenihm nabavku opreme za razvoj i podizanje kvaliteta nastave u vojnoškolskim ustanovama i kvaliteta rada naučnoistraživačkih ustanova od značaja za odbranu i druge namene u skladu sa zakonom i godišnjim programom korišćenja sredstava fonda.

Stručne i administrativno-tehničke poslove u cilju funkcionisanja Budžetskog fonda obavljaju unutrašnje jedinice Ministarstva odbrane.

Plaćanja na teret Budžetskog fonda vrše se do nivoa sredstava odobrenih Budžetskom fondu, a preuzimanje obaveza se može vršiti do nivoa ostvarenih prihoda Budžetskog fonda.

Odluku o obrazovanju budžetskog fonda za potrebe vojnog obrazovanja i vojne naučnoistraživačke delatnosti stupa na snagu 06.10.2015.Budžetski fond se obrazuje na neodređeno vreme. Budžetskim fondom upravlja Ministarstvo odbrane.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…