Objavljena publikacija o položaju žena u sindikatima u Srbiji

Položaj žena u sindikatima

Beograd, 08. septembar 2021. – Publikacija „Položaj žena u sindikatima u Srbiji“ je novo izdanje  udruženja Femplatz.

 Autorke publikacije su  dr Kosana Beker i dr Vida Vilić.

U publikaciji su predstavljeni nalazi istraživanja koje je organizacija FemPlatz sprovela 2020. godine, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.

U istraživanju je učestvovalo 245 članica i bivših članica sindikata, a u fokusu su bila četiri najveća sindikata u Srbiji – Nezavisnost, Sloga, Savez samostalnih sindikata Srbije i Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije.

Rezultati istraživanja pokazuju da postoje razlike u životnom standardu između muškaraca i žena u Srbiji:

  • Preko polovine ispitanica (56,3%) misli da su žene izložene mobingu ili diskriminacijina radnom mestu i to vide kao najčešći problem zaposlenih žena.
  • Gotovo polovina ispitanica (46,2%) se pridružila sindikatu zato što sindikat treba da štiti radna pravazaposlenih. Međutim, 18,4% ispitanica nije sigurno da se ovo dešava u praksi, dok 10,2% misli da se prava radnika/ca uopšte ne štite.
  • Najveći broj ispitanica nisu članice ženske sekcije sindikata (80,8%), od čega 26,1% navodi da ne postoji ženska sekcija u njihovom sindikatu. Najčešće spominjane aktivnosti sekcije žena su organizacija osmomartovskih protesta i putovanja i obezbeđivanje sredstava za fond solidarnosti. Ipak, veliki broj ispitanica (58,4%) smatra da su radna prava žena adekvatno zastupljena u njihovim sindikatima.

Osim toga, podaci ukazuju na to da su se ove razlike povećale za vreme epidemije kovida-19, te da su žene više izložene ekonomskim posledicama epidemije: čak 42,8% ispitanica misli da je epidemija kovid-19 narušila radna prava žena, dok 60,4% ispitanica navodi da im je bilo teško da rade od kuće i istovremeno brinu o deci i porodici.

Jedna od ključnih preporuka je da je potrebno finansiranje i posvećenost temama rodne ravnopravnosti i unapređivanja položaja žena u sindikatima, a učesnice istraživanja navode da bi sindikati trebalo više da se bave:

  • organizovanjem obuka za članove i članice sindikata,
    ● podsticanjem većeg aktivizma žena u sindikatima,
    ● izjednačavanje položaja žena i muškaraca u zakonima, podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i opštim aktima poslodavca, kao i izmenama zakona koje bi doprinele poboljšanju položaja zaposlenih žena,
    ● pitanjima zdravstvene zaštita i zaštite na radu.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…