Objavljen izveštaj o izborima za članove Visokog saveta sudstva iz reda sudija

 Beograd, 28. jul 2021. – Izveštaj posmatrača o izborima za članove Visokog saveta sudstva iz reda sudija Republike Srbije nastao je kao rezultat napora Misije OEBS-a u Srbiji usmerenih na posmatranje postupka izbora članova Visokog saveta sudstva (VSS)  iz reda sudija koji su sprovedeni u periodu od oktobra do decembra 2020. godine.

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) učestovao je, u svojstvu partnera, u realizaciji ovog izveštaja.

Aktivnosti su obuhvatile posmatranje postupka predlaganja kandidata u odabranim sudovima, samih izbora širom Srbije, analizu pravnog okvira i razgovor sa sudijama koje su učestvovale u izbornom procesu.

Zbog ograničenja usled pandemije virusa COVID-19, prisustvo posmatrača bilo je smanjeno u odnosu na izbore 2015. godine.

Analiza međunarodnih standarda koji uređuju sudske i tužilačke savete, kao i relevantnog pravnog okvira u Srbiji, predstavlja sažetak relevantnih delova prethodnog izveštaja, jer nije bilo nikakvih promena od njegovog objavljivanja.

S obzirom na to da praktično nijedna preporuka Misije iz Izveštaja posmatrača o izborima 2015. godine nije uzeta u obzir, veliki broj istih problema pojavio se i na izborima 2020. godine, te preporuke ostaju uglavnom iste:

  • Izmeniti pravni okvir kako bi se promenio način izbora članova Visokog saveta sudstva, tako da se umanji značaj Narodne skupštine u izbornom postupku i da se omogući da Savet radi oslobođeni od neprimerenog spoljnog uticaja;
  • Izmeniti pravni okvir kako bi postupak sticanja statusa kandidata bio jasnije regulisan;
  • Dodatno unaprediti pravni okvir koji se odnosi na rešavanje sporova, uz obezbeđivanje
    efikasnih pravnih lekova.

Ovaj izveštaj nastao je sa ciljem da pruži informacije o tekućem procesu reforme pravosuđa u Srbiji i pruži relevantnim državnim institucijama i zainteresovanim stranama u pravosuđu  objektivnu procenu i konkretne preporuke za dalje jačanje nezavisnosti, odgovornosti i efikasnosti srpskog pravosuđa.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…