O rizicima korupcije u oblasti javno-privatnog partnerstva i koncesija

Agencija za borbu protiv korupcije je pripremila izveštaj o pravnom okviru i rizicima korupcije u oblasti javno-privatnog partnerstva i koncesija sa preporukama upućenim Ministarstvu finansija, Vladi, Narodnoj skupštini i Komisiji za JPP.

Javno-privatno partnerstvo (JPP) predstavlja dugoročnu saradnju između javnog i privatnog partnera radi obezbeđenja finansiranja, izgradnje, rekonstrukcije, upravljanja ili održavanja infrastrukturnih i drugih objekata od javnog značaja i pružanja usluga od javnog značaja.

Iako se često može čuti da je primena propisa koji uređuju ovu oblast izuzetno važna zbog stvaranja odgovarajućeg pravnog i institucionalnog okvira za privlačenje investicija usled sve veće potrebe za izgradnjom, ulaganjima i efikasnim pružanjem usluga od javnog značaja, praksa JPP još uvek nije zaživela u dovoljnoj meri. S druge strane, veliki projekti, koji suštinski predstavljaju JPP, često se sprovode mimo Zakona, tako što se predstavljaju kao slučajevi koji su izuzeti od njegove primene.

Imajući u vidu opasnost da saradnja predstavnika javnog i privatnog sektora bude nesvrsishodna i ima za cilj ostvarivanje partikularnog interesa na štetu javnog interesa, nužno je posvetiti pažnju rizicima korupcije u ovoj oblasti. Značaj otklanjanja rizika korupcije iz oblasti JPP prepoznat je i prilikom donošenja Nacionalne strategije i Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i predstavlja jedan od proklamovanih ciljeva u ovim dokumentima.

Polazeći od navedenog, u cilju ukazivanja na rizike korupcije i pružanja preporuka za njihovo otklanjanje i razvoj ove oblasti, Agencija za borbu protiv korupcije je u izveštaju ukazala da je, između ostalog, potrebno usaglasiti odredbe Zakona o JPP i koncesijama i drugih propisa od značaja za oblast JPP, formulisati precizne, jasne i objektivne kriterijume za utvrđivanje izbalansiranog odnosa u podeli rizika između javnog i privatnog partnera, precizirati i dopuniti odredbe o nadzoru nad sprovođenjem JPP, razmotriti sastav i položaj Komisije za JPP i pojasniti njene nadležnosti.

Pored toga, posebno je istaktnuto da javnosti i dalje nisu dostupni podaci o JPP, odnosno da nije uspostavljen Registar javnih ugovora, koji bi u skladu sa Zakonom i Pravilnikom iz jula 2013. godine, trebalo da bude jedinstvena elektronska baza podataka na portalu javnih nabavki.

Izveštaj o pravnom okviru i rizicima korupcije u oblasti javno-privatnog partnerstva i koncesija ovde.

Izvor: Agencija za borbu protiv korupcije

 

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…