NVO MANS podneo 1200 prijava zbog predizbornih zloupotreba u Crnoj Gori

Podgorica, 09. septembar 2016. – U toku prvih mesec i po dana od raspisivanja parlamentarnih izbora primetno je da institucije na centralnom i lokalnom nivou krše Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja jer i dalje u potpunosti ne objavljuju podatke koje su po zakonu dužni – analitičke kartice, putne naloge i izvode iz trezora, saopštava NVO MANS.

Monitoringom koji sprovodi MANS obuhvaćeno je preko 100 obveznika primjene Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja na centralnom nivou i lokalnom nivou, što uključuje institucije sve tri grane vlasti, sve crnogorske opštine kao i najvažnija državna i javna preduzeća. Analiza je pokazala da je tek jedna trećina dokumenata objavljena adekvatno, više od polovine je objavljeno samo delimično, odnosno ne sadrži sve neophodne podatke, a preostale informacije institucije nisu objavile.

Analiza pokazuje da institucije nisu uopšte objavile 20% analitičkih kartica, što su po Zakonu bile obavezne da učine, dok u 40% slučajeva objavljene analitičke kartice nisu bile kompletne, odnosno nedostajao je neki od ključnih podataka – svrha isplate ili informacije o tome kome su sredstva isplaćena. Na taj način, institucije su od celokupne crnogorske javnosti de facto sakrile informacije o potrošnji budžetskih sredstva u toku predizborne kampanje i ko je sve taj novac dobijao, navodi MANS u svom saopštenju za medije.

Preostali broj analitičkih kartica institucije su objavile u skladu sa Zakonom, pri čemu značajan deo tih analitičkih kartica adekvatno objavljen tek naknadno, pošto je MANS podneo prijave Agenciji za sprečavanje korupcije.

Kada su u pitanju putni nalozi, skoro 10% njih uopšte nije objavljeno na sajtovima institucija, a od ukupnog broja objavljenih gotovo dve trećine ne sadrže sve podatke o kretanju vozila ili utrošku goriva prilikom korišćenja službenih auta. Ovim se krši ne samo Zakon već i pravilnik Vlade kojim je definisan obrazac putnog naloga. Preostali putni nalozi su objavljeni adekvatno, ali kao i slučaju analitičkih kartica, jedan deo tek retroaktivno, nakon što je MANS podneo prijave Agenciji.

Situacija je još gora kada se radi o izvodima iz državnog i lokalnih trezora, koje su po zakonu dužni da objavljuju Ministarstvo finansija i nadležni sekretarijati u opštinama. Tako, skoro 90% objavljenih  izvoda iz trezora ne sadrži kompletne informacije i u njima nedostaju podaci o svrsi plaćanja, a u nekim slučajevima nema ni informacija o tome kome su sredstva isplaćena, utvrdio je MANS.

Kada se radi o podacima o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve kao i podacima o socijalnim davanjima, na državnom i lokalnom nivou, situacija bolja u odnosu na ostale oblasti. Preko 80% dokumenata objavljeno je na adekvatan način i sadrži relevantne informacije o potrošnji javnih sredstava. Preostali broj dokumenata nije objavljen, ili je objavljen na takav način da ne daje kompletnu informaciju o tome kako su trošena državna sredstva u ovim oblastima.

Sva kršenja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja koje je MANS identifikovao u prethodnih mesec i po dana su prijavljena Agenciji za sprečavanje korupcije, pa je broj podnetih prijava u ovom trenutku dostigao cifru od 1200. Ipak, iako su prve prijave podnete Agenciji još krajem jula 2016. godine, do danas MANS nije dobio ni jednu odluku po bilo kojoj od podnetih prijava.

Iako je zbog loših zakonskih odredaba rok Agencije za postupanje po prijavama dva meseca, ne postoji ni jedan razlog da se sa odlučivanjem čeka poslednji trenutak, posebno zbog toga što Agencija tvrdi da ima dovoljno kapaciteta i da na kontroli predizbornih zloupotreba radi više desetina službenika ove institucije. Svaka podneta prijava zbog kršenja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja mora imati apsolutni prioritet kad je postupanje i odlučivanje Agencije u pitanju, jer to odlučivanje ima za cilj spečavanje daljih nezakonitosti.

Iz tog razloga, ako Agencija nastavi sa prolongiranjem postupanja, većina njenih odluka će biti doneta tek nakon što se izbori završe, što onda samo postupanje Agencije čini potpuno bespredmetnim jer se predizborne zloupotrebe u toj situaciji ne mogu sprečiti.

Sve prijave koje je MANS podnio Agenciji za sprječavanje korupcije dostupne su na internet prezentaciji MANS-a kao i preko 1500 dokumenata objavljenih od strane preko 100 institucija tokom prvih mesec i po dana od raspisivanja izbora.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…