NVO MANS: 600 prijava zbog kršenja Zakona o finansiranju političkih partija u Crnoj Gori

Podgorica, 30. avgust 2016. (MANS) – Tokom protekle sedmice institucije su nastavile sa lošom praksom da ne objavljuju celovite analitičke kartice i putne naloge na svojim internet prezentacijama, čime ponovo krše Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u Crnoj Gori, saopštava NVO MANS.

NVO MANS navodi da skoro 70 institucija čiji su rad pratili u toku protekle sedmice, nije na adekvatan način objavilo 60% dokumentacije koju su po zakonu bili dužni da objave, jer su iz nje uklonili ključne informacije koje bi mogle ukazati na eventualne zloupotrebe javnih fondova za partijske svrhe.

Uočeno je da kod objavljenih analitičkih kartica, u velikom broju slučajeva, nedostaje svrha isplata što je ključni podatak na osnovu kojeg se utvđuje zakonitost trošenja državnog novca.

Najilustrativniji primer potpuno neadekvatnih analitičkih kartica je onaj Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, iz kojih se u kontinuitetu ne može zaključiti ništa osim informacije koliko je ukupno novca utrošeno u toku sedmice. Sa druge strane, potrošnja Ministarstva na nedeljnom nivou znala da ide i do skoro 200 hiljada eura, pa je apsolutno nedopustivo da javnost ne zna kome se uplaćuje državni novac iz ove institucije i za koje svrhe, upozorava MANS.

Loš primer objavljenih analitičkih kartica prisutan je i kod Ministarstva ekonomije i Ministarstva saobraćaja i pomorstva, koji za razliku od Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije objavljuju podatke o tome kome je novac uplaćen, ali ne postoje bilo kakve informacije o svrsi isplate, pa se ne zna zbog čega je određeni iznos sredstava utrošen. Slične analitičke kartice, bez podataka o svrsi isplata, objavljuje i Državna izborna komisija.

Kada su u pitanju putni nalozi, u najvećem broju slučajeva institucije još uvek ne objavljuju informacije o utrošku goriva prilikom korišćenja službenih vozila, a pojedine institucije čak ni evidenciju kretanja vozila, provedenog vremena i učinka. Takva je situacija sa centrima za socijalni rad Bijelo Polje i Mojkovac i Kolašin, koji ne sadrže podatke o utrošku goriva, niti pomenute evidencije, čime je prekršen ne samo Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, već i Pravilnik Vlade Crne Gore kojim se definišu obrasci putnog naloga i način vođenja njihove evidencije, tvrdi MANS.

Za sva kršenja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja koje je MANS detektovao tokom prethodne sedmice, MANS je Agenciji za sprečavanje korupcije podneo skoro 90 prijava. Na ovaj način, broj prijava za kršenje Zakona od strane institucija koje je MANS podneo Agenciji od raspisivanja izbora do danas popeo se na gotovo 600.

Ipak, iako do sada Agencija nije odlučila ni po jednoj prijavi koju je MANS podneo od raspisivanja izbora, manji broj institucija je počeo da se popravlja i da na adekvatan način objavljuje podatke koji ranije nisu bili dostupni javnosti. Ipak, ukupno gledano, procenat informacija koje su institucije do sada adekvatno objavile na državnom nivou i dalje je veoma nizak i iznosi svega jednu trećinu.

Ovakva kršenja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja od strane institucija, u delu njihovih obaveza da proaktivno objavljuju podatke o budžetskoj potrošnji, krajnje su alarmantna. Naime, do parlamentarnih izbora je ostalo svega mesec i po dana a javnost i dalje iz podataka koji se objavljuju ne može da vidi da li postoje i koliki je obim zloupotreba državnog novca. Zbog toga, neophodno je obezbediti punu primenu Zakona od strane svih institucija i objavljivanje podataka na način da se iz njih može nedvosmisleno utvrditi eventualno postojanje zloupotreba.

 

.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…