NUNS: Samo treba primeniti zakone u vezi sa slobodom medija i bezbednosti novinara

NUNS

Niš, 14. avgust 2021. – Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) predstavilo je u Nišu glavne rezultate studije „Sloboda medija i bezbednost novinara iz ugla postojećih zakonskih rešenja“.

Predsednik NUNS Željko Bodrožić ukazao na osnovni zaključak analize da zakoni nisu loši, ali da je najveći problem primena tih zakona u praksi.

Bodrožić je, kako u saopštenju navodi NUNS, ocenio da „postoje određeni nedostaci ili nedorečenosti zakonske regulative koji ne bi bili od uticaja da postoji volja da se ti zakoni primenjuju i poštuju„.

Zakonska regulativa koja se odnosi na bezbednost novinara i na krivičnopravnu zaštitu novinara, ovakva kakva je, dovoljan je osnov kako bi se pružila adekvatna zaštita novinarima i osigurala njihova bezbednost„, rekao je Bodrožić ističuči da du dati određeni predlozi kako bi se pojedini delovi unapredili i dodatno osigurala bezbednost novinara u njihovom radu.

To su, kako je rekao, predlozi za rešavanje problema slučajeva kojima su novinari najčešće i izloženi, a tiču se uznemiravanja i napada na duševni integritet, a koji ne potpadaju pod postojeća krivična dela.

Predlozi se, takođe, osnose i na izmene vezane za „pojedine situacije koje sada ne potpadaju pod neke krivična dela“.

Bodrožić je ukazao i na projektno sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa u oblasti javnog informisanja naglašavajući „ima problema od samog početka celog procesa do njegovog kraja„, ali da nije reč samo o „zakonskoj nedorečenosti„, već je problem u primeni samih zakona.

Ukazano je da se ne radi analiza potreba medijskih sadržaja u lokalnim sredinama, a da su pojedini delovi procesa dodele sredstava netransparentni, „pre svega u delu praćenja i kontrole odobrenih projekata„.

Kao jedan od najvećih problema u analizi je izdvojen „rad i sastav stručnih komisija za odabir projekata, zloupotrebe prilikom izbora članova komisija i nedovoljno precizni kriterijumi za izbor„, ali i „nepoštovanje kriterijuma za ocenu projekata, pogotovo u delu koji se tiče raspodele sredstava onim medijima koji sistematski krše Etički kodeks“, istakao je Bodrožić.

On je ukazao i da „Regulatorno telo za elektronske medije (REM) ne obavlja svoju nadležnost adekvatno i ne koristi u dovoljnoj meri ovlašćenja i mere koje mu stoje na raspolaganju, a najveći problem predstavlja organ koji obavlja najvažnije poslove, a to je Savet REM„.

Ovde preovlađuje mišljenje da su zakonska rešenja i ovlašćenja kojima REM raspolaže dovoljna da on ostvari svoju funkciju, međutim nedovoljna nezavisnost i pritisci dovode do toga da se zloupotrebljavaju pojedine zakonske odredbe. Na nezavisnost utiče više faktora, pre svega to što pojedine bitne poslove obavlja kao ‘poverene poslove’ koje nadležno ministarstvo može oduzeti u bilo kom trenutku„, naglasio je Bodrožić.

On je kao problem istakao i to što četiri člana Saveta predlažu politička tela, a bira ih Narodna skupština.

Kriterijumi za izbor članova Saveta nisu dovoljno precizni i jasni, a da bi Regulator mogao nezavisno da funkcioniše neophodno je da postoji njegova finansijska nezavisnost. Sve to dovodi do toga da Regulator ne ostvaruje jednu od svojih osnovnih funkcija, a to je kontrola pružalaca medijskih usluga“, rekao je Bodržić.

Takođe je ukazao i da „javni medijski servisi ne ostvaruju svoju osnovnu ulogu a to je izveštavanje o događajima i temama od javnog interesa u službi građana“.

Najveća dva problema su upravo nepostojanje uređivačke ali i finansijske nezavisnosti. Postojeći način finansiranja javnih servisa ne može da obezbedi nezavisno funkcionisanje, kao ni trenutni mehanizam naplate taksi“, rekao je Bodrožić.

On je, kakos e navodi u saopštenju NUNS, kao pozitivne pomake u okviru Stalne radne grupe za bezbednost novinara istakao „bolju komunikaciju, sistem prijavljivanja i razmene informacija, vođenje evidencija i hitnog postupanja u slučajevima napada na novinare„.

Pokrenuta je i inicijativa Zaštitnika građana u vezi sa kategorizacijom napada i pritisaka na novinare“, zaključio je Bodrožić.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…