Novi konkursi Fondacije za otvoreno društvo Srbija

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Beograd, 27. mart 2018. – Fondacija za otvoreno društvo, Srbija raspisala je dva nova konkursa za podnošenje projekata.

Raspisan je konkurs za podnošenje projekata u okviru programa ’’ Učešće građana u demokratskom upravljanju’’.

Kako navode iz Fondacije, na konkurs se mogu podneti projekti koji:

  • omogućavaju kontinuiranu komunikaciju između donosilaca odluka i organizacija civilnog društva na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou i to preko platformi, konventa, mreža organizacija ili drugih institucionalizovanih ili polu-institucionalizovanih oblika učešća građana;
  • doprinose sprovođenju politika i zakonodavstva koji su već usklađeni sa standardima EU u oblasti ljudskih prava, građanskih sloboda i zaštite od diskriminacije, ili na drugi način doprinose ispunjavanju uslova za članstvo u EU.

Projekti koji se bave slobodom govora, pravom na informisanje, pravima nacionalnih manjina i pravom na slobodan pristup informacijama i zaštitom podataka o ličnosti, neće biti razmatrani.

Fondacija je raspisala i konkurs za podnošenje projekata u okviru programa "Unapređivanje demokratskih praksi i institucija".

Na ovaj konkurs se mogu podneti projekti koji:

  • unapređuju javnost rada i odgovornost naručilaca, kontrolnih organa i pravosuđa u planiranju, sprovođenju i kontroli javnih nabavki i procesuiranju slučajeva kršenja propisa u vezi sa javnim nabavkama;
  • uključuju nove aktere u nadzor javih nabavki, posebno u oblastima od značaja za veliki broj građana poput obrazovanja, zdravstva, javnog informisanja i sl;
  • doprinose očuvanju dostignutog nivoa prava na pristup informacijama od javnog značaja i njegovom unapređenju, i zagovaraju njegovo širenje u pravcu zaštite uzbunjivača, otvaranja podataka i njihove upotrebljivosti (open data);
  • unapređuju razumevanje, znanje i praksu zaštite podataka o ličnosti, posebno u digitalnom okruženju.

Posebno će biti vrednovani projekti koji se zasnivaju na saradnji i angažovanju aktera koji zastupaju interese različitih grupacija građana i profesija u ostvarivanju ciljeva konkursa.

Projekte mogu podneti organizacije građanskog društva (udruženja građana, profesionalna udruženja, komore, korisnička udruženja itd.), univerziteti, policy instituti, sindikati, mediji, državni i lokalni organi vlasti.

Formulari za prijavu projekata mogu se preuzeti sa sajta Fondacije i dostupni su isključivo tokom konkursnog perioda.

Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše. Podnosilac projekta koji nema tehničke mogućnosti da projekat podnese elektronskim putem može ga dostaviti poštom na adresu Fondacije Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd.

Prijave na  oba konkursa se primaju do 20. aprila 2018. godine. Projekti primljeni posle ovog datuma neće biti razmatrani.

 

                                                 

 

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…