Neophodno otklanjanje svih sumnji o transparentnosti trenutnog procesa kontrole i nadzora OCD i medija

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije

Beograd, 30. jul 2020. – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom podseća da su upravo saradnja sa organizacijama civilnog društva i uspostavljanje adekvatnog mehanizma za nadzor nad neprofitnim sektorom, bitno doprineli unapređenju sistema protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji, ali i skidanju Srbije sa sive liste FATF-a.

Prenosimo, u celosti, saopštenje za javnost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

U prethodnom periodu uloženi su značajni, zajednički napori nadležnih organa i civilnog društva kako bi se uspostavio međusektorski dijalog u ovoj oblasti, razvio adekvatan sistem nadzora i unapredili kapaciteti civilnog društva za zaštitu od potencijalnih rizika i zloupotreba vezanih za pranje novca i finansiranje terorizma.

Posebno naglašavamo da je u prethodnom periodu intenzivna saradnja u ovoj oblasti ostvarena sa Građanskim inicijativama kao Resurs centrom organizacija civilnog društva, koje su svoje lične kapacitete, iskustvo i ekspertizu stavile na raspolaganje, kako Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom, tako i Upravi za sprečavanje pranja novca i tako dale nemerljiv doprinos ostvarenim rezultatima.

Povod za saopštenje je informacija o tome da je Uprava za sprečavanje pranja novca Ministarstva finansija uputila dopis bankama za dostavljanje podataka o svim novčanim transakcijama za 57 organizacija, medija i pojedinaca za period od 1. januara 2019. godine.

Kako je saradnja sa organizacijama civilnog društva u ovoj oblasti u prethodne dve i po godine prepoznata kao primer dobre prakse, smatramo neophodnim otklanjanje svih sumnji koje postoje u pogledu transparentnosti trenutnog procesa kontrole i nadzora, pre svega kako bi se očuvalo poverenje koje je u prethodnom periodu uspešno izgrađeno i bilo osnov kvalitetne međusektorske saradnje koja je dovela do pozitivnih rezultata za Republiku Srbiju.

Konačno, ovim putem još jednom ističemo da je razvijeno civilno društvo jedan od ključnih partnera države u reformskim procesima i da veliki broj organizacija koje se nalaze na gore pomenutom spisku imaju dugogodišnju saradnju sa organima javne uprave u oblastima svog delovanja i daju značajan doprinos ostvarivanju napretka u različitim oblastima društvenog života.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…