1. Početna
  2. Borba protiv korupcije
  3. Nedopustivo obraćanje narodnog poslanika Agenciji za borbu protiv korupcije

Nedopustivo obraćanje narodnog poslanika Agenciji za borbu protiv korupcije

Agencija za borbu protiv korupcije - logo

Agencija za borbu protiv korupcije je 4. decembra 2015. godine dostavila Mišljenje o proceni rizika korupcije u predloženim izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu Vladi i skupštinskom Odboru za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Istog dana, predsednik ovog skupštinskog odbora obratio se pismom Agenciji, koje objavljujemo u integralnom obliku i može se preuzeti ovde.

Nažalost, njegova reakcija se svodi na skup ličnih i političkih stavova, optužbi i dezavuisanja Agencije kao nezavisnog državnog organa, a najmanje na nalaze i preporuke iz mišljenja.

Mišljenje Agencije da u predloženim izmenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu ima određenih rizika korupcije ne znači da Agencija smatra da je postojeći pravni okvir u ovoj oblasti dobar i da ga ne treba menjati, niti da zloupotreba u vezi sa korišćenjem poljoprivrednog zemljišta do sada nije bilo. Upravo cilj analize rizika korupcije u nacrtima i predlozima zakona, kojima se Agencija bavi, jeste da se donošenjem jasnih, preciznih i obrazloženih propisa suzi prostor za korupciju i da se na taj način doprinese njihovom kvalitetu.

Skrećemo pažnju da ovo nije prvi put da predstavnici, kako izvršne tako i zakonodavne vlasti, pokušavaju da diskredituju Agenciju, umesto da argumentovano polemišu o njenim nalazima i preporukama. Ukoliko bi se pažnja sa politizacije nezavisnih institucija i jeftinih demagoških izjava koje im javni funkcioneri upućuju prebacila na razmatranje i upotrebu njihovih preporuka, doprinelo bi se unapređenju pravnog i institucionalnog sistema i zaštiti javnog interesa, što bi trebalo da predstavlja naš zajednički zadatak.

Izvor: Agencija za borbu protiv korupcije

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…

Preporučujemo…