Nametanje obaveze nošenja uniformi deci u školama

Užice, 25. novembar 2016. – Povodom najave uvođenja nošenja uniformi u školama saopštenjem za javnost oglasio se Užički  centar za prava deteta.

Saopštenje prenosimo u celosti.

Nametanje obaveze nošenja uniformi deci u školama predstavlja ograničenje prava i sloboda deteta garantovanih Ustavom Republike Srbije, kao i prava i sloboda definisanih ratifikovanim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima, uključujući i Konvenciju o pravima deteta, koji su deo pravnog poretka Republike Srbije.

Način oblačenja svakako predstavlja deo lične autonomije i privatnosti svakog deteta o kojem ono samostalno odlučuje. Takođe, način oblačenja funkcionalno je povezan i sa garantovanom slobodom izražavanja i izgradnje ličnog identiteta deteta. Nametanje načina oblačenja može ugroziti i pravo deteta na dostojanstvo, kao i slobodu formiranja mišljenja, stavova i ličnih uverenja. Propisivanjem obaveznog načina oblačenja država zalazi u domen ličnih sloboda koje leže u osnovi ljudskih, a samim tim i prava deteta. U načelu, država kao primarni nosilac odgovornosti za poštovanje prava deteta i jemac prava i sloboda, trebalo bi da se uzdrži od takvog delovanja.

Podsećamo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da upliv države u pitanja koja su u domenu lične autonomije i slobode pojedinca, odnosno ograničavanje građanskih prava i sloboda, predstavljaju posebno osetljivo pitanje na koje se primenjuju pravila definisana članom 20. Ustava Republike Srbije.

Naglašavamo da svako ograničenje prava i sloboda mora biti utemeljeno u Ustavu i zakonu i podvrgnuto testu opravdanosti koji uključuje detaljno razmatranje pitanja:

– da li postoji društveni interes kojem bi pravo i slobodu trebalo podrediti i u čemu se on sastoji (test legitimnosti);

– da li je ograničenje prava i slobode nužno, odnosno da li se dati društveni interes može ostvariti na drugi način bez ograničavanja prava i slobode (test potrebnosti);

– da li se ograničenjem prava i slobode može ostvariti društveni interes zbog čijeg zadovoljenja se ograničenje nameće (test podobnosti);

– da li je sredstvo ograničenja prava i slobode srazmerno cilju koji se ograničenjem namerava ostvariti (test proporcionalnosti).

Imajući u vidu kompleksnost i osetljivost ovog pitanja pozivamo Ministarstvo da preispita svoju nameru o uvođenju obaveznog nošenja uniformi u školama i da pokrene široku javnu raspravu o ovom pitanju, u kojoj će učešće uzeti sve zainteresovane strane, uključujući decu, roditelje, organizacije za zaštitu prava deteta i ljudskih prava i drugi. Smatramo da je samo na ovaj način moguće dati relevantne odgovore na gore postavljena pitanja i pružiti informacije na osnovu kojih deca, roditelji i javnost mogu zasnovati svoje stavove o ovoj temi.

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…