Mreža organizacija za decu Srbije predlaže mandataru

MODS

Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) uputila je mandataru za sastav Vlade Republike Srbije  prilog za izradu ekspozea u kom je izrazila očekivanje da će oblast prava deteta zauzeti visoko mestu među prioritetima nove Vlade. U pisanom prilogu dostavljenom mandataru, MODS je ukazao na konkretne mere koje bi nova Vlada trebalo da preduzme u cilju unapređenja položaja dece, koja čine 17 odsto ukupne populacije Srbije sa tendencijom opadanja.

MODS smatra da bi nova Vlada trebalo da osnaži institucionalni okvir za vođenje politike u oblasti prava deteta i to formiranjem Saveta za prava deteta, kao savetodavnog i međuresornog koordinacionog tela Vlade, kao i Uprave za prava deteta, organa uprave u sastavu ministarstva nadležnog za socijalna pitanja.

U pogledu daljeg razvoja normativnog okvira za ostvarivanje prava deteta, MODS je pozvao novu Vladu da usvoji Nacionalni plan akcije za decu, Nacionalnu strategiju za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, odnosno da sprovede reviziju Opšteg i posebnih protokola za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemiravanja. Predloženo je i da se Narodnoj skupštini upute na usvajanje Predlog zakona o zaštiti prava deteta i Predlog zakona o potvrđivanju Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima deteta o proceduri podnošenja pritužbi Komitetu za prava deteta.

Prema podacima UNICEF-a,  indikatori zdravstvenog stanja dece ukazuju da za 20 odsto dece nije izvršena pravovremena i odgovarajuća imunizacija, blizu 30 odsto dece mlađe od 5 godina nema pravilnu ishranu, dok je 40 odsto dece izloženo nasilnim metodama vaspitanja kod kuće. Deca sa smetnjama u razvoju imaju otežan pristup zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, a 80 odsto dece u institucionalnom smeštaju spada upravo u ovu kategoriju. Više od 6000 dece je trenutno odvojeno od roditelja i nalazi se u sistemu alternativnog staranja, ali taj broj nastavlja da raste. Romska deca, naročito romske devojčice, zaostaju za opštom populacijom dece po svim socio-ekonomskim indikatorima. Svega 15 odsto romskih devojčica pohađa srednju školu, dok 57 odsto njih sklopi brak pre navršenih 18 godina života.

Ovo su samo neki od razloga zbog kojih je MODS, u svom obraćanju, pozvao mandatara za sastav Vlade da učini presedan i već u samom ekspozeu izdvoji ostvarivanje prava deteta kao posebno područje u radu nove Vlade.

MODS poziva novu Vladu Republike Srbije da posveti posebnu pažnju smanjenju nejednakosti između različitih grupa deca i preduzme mere usmerene ka rešavanju brojnih problema koja stoje na putu ostvarivanja prava sve dece – prava da se bez diskriminacije pravilno igraju, razvijaju, obrazuju i rastu, odnosno da svoje detinjstvo provode dostojanstveno, bezbedno, zdravo i srećno.

Izvor: Mreža organizacija za decu Srbije (MODS)

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…