Monitoringom osigurati namensko korišćenje budžetskih sredstava

ljudska prava

Stručni tim Kancelarije za ljudska i manjinska prava će u narednom periodu sprovesti monitoring odobrenih projekata organizacijama civilnog društva koji se finansiraju iz budžeta Vlade Republike Srbije, sa namerom da osigura adekvatno upravljanje odobrenim sredstvima u cilju postizanja postavljenih ciljeva projekta i procene njihove ispunjenosti, poručila je direktorka te Kancelarije Suzana Paunović.

Ona podseća da je Kancelarija za ljudska i manjinska prava u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu i Programom korišćenja sredstava za programe i projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih i manjinskih prava u Republici Srbiji, objavila konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji“.

Konkurs je raspisan sa ciljem podsticanja pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema pojedinim osetljivim društvenim grupama i prema pojedincima iz tih grupa, razvoj i podsticanje obrazovanja i društvene svesti o značaju tolerancije i poštovanja različitosti u cilju smanjenja opšteg nivoa diskriminacije, kao i promociju i unapređenje poštovanja principa jednakosti i jednakih prava u cilju sprečavanja odnosno smanjenja svih oblika i posebnih slučajeva diskriminacije osoba koje pripadaju osetljivim kategorijama stanovništva (pripadnici nacionalnih manjina, žene, LGBT, osobe sa invaliditetom, starije osobe, deca, pripadnika različitih veroispovesti i lica s obzirom na njihovo zdravstveno stanje, izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe).

Od ukupno 149 pristiglih predloga projekta, komisija za procenu predloga projekata Kancelarije za ljudska i manjinska prava donela je odluku da podrži 34 predloga projekta. Ukupna sredstva iz budžeta Republike Srbije opredeljena ovim konkursom za izabrane projekte iznose 18.927.000,00 dinara, navela je Paunović.

Kao osnova procesa praćenja i procene koristiće se kvantitativni i kvalitativni indikatori pomoću kojih će se prikazati postignut kvalitet procesa ili projektne aktivnosti.Monitoringom će se prikupiti i analizirati informacije o napretku projekta, kvalitetu procesa, finansijskim tokovima kao i o preliminarnim reakcijama ciljnih grupa na projektne aktivnosti. Takođe, ovo će biti prilika da se u zajedničkoj saradnji sa partnerima otklone eventualni nedostaci u realizaciji projekta, podrže aktivnosti i stekne kompletnija slika o stanju na terenu i potrebama korisnika projekata, precizirala je Paunovićeva.

Nakon izvršenog monitoringa stručni tim Kancelarije će sastaviti pisani izveštaj o sprovedenom monitoringu sa preporukama za unapređenje procesa implementacije aktivnosti. Ovo će ujedno biti i povratna informacija nosiocu projektnih aktivnosti o glavnim nalazima monitoringa i uputstvima za dalju realizaciju projektom predviđenih aktivnosti, istakla je Paunović.

Izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…