Moguće pogoršanje pravnog okvira za rad organizacija civilnog društva u Srbiji

TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa i Trag fondacija organizovali su  sastanak povodom predloga odredbi nacrta Građanskog zakonika koje se odnose na udruženja, zadužbine i fondacije.

Predstavnici/ce OCD upoznati su sa nacrtom Građanskog zakonika koji obuhvata opšti deo građanskog prava, ugovorne i druge obligacione odnose, svojinu i druga stvarna prava, porodične odnose, nasleđivanje.

Ovom prilikom predstavljena je analiza i predlog izmena odredbi Nacrta Građanskog zakonika, koje koje se odnose na udruženja i fondacije, koje je za potrebe TACSO Resursnog centra Građanski inicijativa uradio prof. dr Dragan Golubović. Takođe, pozvane su i druge organizacije civilnog društva da se uključe u javnu raspravi u oblastima relevantnim za njihovo delovanje.

Bojana Selaković, menadžerka programa Građanskih inicijativa, osvrnula se na predloge koji se odnose na definisanje udruženja, njihovo osnivanje i registraciju, odnos statuta i zakonika, redovnost sazivanja i nadležnosti skupštine udruženja, način glasanja, delovanje izvršnog odbora, obavljanje privredne delatnosti. Ona je izjavila sledeće: „Ponuđena rešenja u nacrtu Građanskog zakonika zadiru u pitanja i slobode udruživanja građana/ki  i  bitno menjaju i ograničavaju prirodu, rad i delovanje organizacija civilnog društva.“

Predloge za izmenu odredbi koje se odnose na definisanje pojma i delovanje zadužbina, njihovo registrovanje, organe koje treba da imaju, kao i komentare na predložene izmene predstavio je Vladimir Radojičić, menadžer programa javnih politika Trag fondacije. On je takođe naglasio da: „nacrt Zakonika nije usklađen sa drugim dokumentima Vlade RS značajnim pre svega za proces EU integracija i da se nedostaci Zakonika u delu koji se odnosi na udruženja, zadužbine i fondacije mogu pojaviti kao prepreka u ispunjavanju političkih kriterijuma za članstvo u EU, što je dodatni razlog da se isti otklone.“

Žarko Stepanović, v. d. direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom izjavio je da će Kancelarija, u okviru svog mandata, inicirati sastanke sa  predstavnicima Ministarstva pravde I Ministarstva za državnu upravu kako bi im predočili komentare I predloge OCD.

Naredni sastanak povodom predloga odredbi nacrta Građanskog zakonika koje se odnose na udruženja, zadužbine i fondacije biće realizovan u sredu 29. juna 2016. godine u press sali hotela Putnik u Novom Sadu (Ilije Ognjanovića 24), sa početkom u 11.30 časova.

Ovim događajem je započelo prikupljanje podrške organizacija civilnog društva kako bi zajedničke komentare na odredbe nacrta zakonika i predloge za izmenu istih uputili Ministarstvu pravde, nadležnom za prikupljanje komentara u toku javne rasprave koja traje do 01. jula 2016. godine.

Detalji o načinu dostavljanja podrške, nalaze se na veb stranicama Građanskih inicijativa i Trag fondacije.                           

Izvor: Građanske inicijative

 

Najčitanije
Obrazovanje

CEU: Stipendije za diplomske i postdiplomske programe

_______
Central European University (CEU) je međunarodni priznati univerzitet za diplomsko (Master) i postdiplomsko (PhD) obrazovanje iz područja društvenih i humanističkih nauka, zaštite životne sredinei matematike. CEU se nalazi u samom srcu…
Društvo

Press Start: Crowdfunding za novinarske priče

_______
Pokretači platforme Press Start žele da im ona omogući mesto gde mogu prikupljati donacije za svoj rad. Platforma je svojevrstan odgovor na potrebu novinara koji žive u zemljama sa ugroženom slobodom govora…
Evropa

Italija će najviše dobiti od EU za imigrante

_______
Evropska komisija odobrila je članicama suočenim sa sve većim brojem imigranata pomoć od 2,4 milijarde evra za narednih šest godina. Najviše će dobiti zemlje koje su prve na udaru –…

Preporučujemo…